Stirile zilei de Miercuri, 23 Mai 2018 - Cuget Liber Online


Mai multe ştiri online:
Ancheta "Cuget Liber"

Nu distrugeți marinăria! (II)

Ştire online publicată Miercuri, 29 Aprilie 2015. Autor: Ion TIȚA-CĂLIN
Printr-un șir de abuzuri grave, instituțiile statului pun în pericol pregătirea ofițerilor de marină și angajarea lor pe piața internațională

În ediția precedentă am afirmat că o serie de instituții ale statului acționează împotriva interesului național, încălcând grosolan legile țării și producând grave prejudicii sistemului de învățământ marinăresc și miilor de tineri care se pregătesc să devină ofițeri de marină. 

VEZI ȘI Nu distrugeți marinăria! (Partea I)

Investigația cotidianului a scos la iveală un fapt șocant: prin Ordinul ministrului muncii nr. 1.832 din 6 iulie 2011, ocupațiile marinărești au fost trecute dintr-o categorie superioară, pentru care se cereau studii universitare de minimum trei ani, în cea inferioară, a tehnicienilor, maiștrilor și asimilaților, cu pregătire de doi ani. 

Lucrătura a fost făcută cu încălcarea gravă a Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. Conform acesteia, profesiile de comandant, ofițer punte secund, ofițer punte, șef mecanic, ofițer mecanic secund, ofițer mecanic necesită cel puțin 3 ani de studii superioare (pentru care se eliberează diplomă a unei universități sau a unui colegiu universitar). 

Scrisoarea ministrului Rovana Plumb

Emiterea Ordinului nr. 1.832/2011, cu încălcarea Legii nr. 200/2004, reprezintă un abuz, cu consecințe grave pentru sistemul de învățământ marinăresc, pentru absolvenții acestuia, pentru rămânerea României pe piața shipping-ului internațional. Pentru a înțelege mecanismul acestui abuz, voi face apel la adresa nr. 1575/RP/19.03.2015 a Ministerului Muncii către prof. univ. dr. ing. Vergil Chițac, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, semnată chiar de ministrul Rovana Plumb și obținută de subsemnatul în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice.Ministrul Muncii precizează că procedura de actualizare a clasificării ocupațiilor din România și de trecere a ocupațiilor marinărești într-o categorie inferioară a fost făcută la solicitarea Asociației Colegiul Nautic Român, în anul 2010. Avea dreptul Ministerul Muncii să facă acest lucru? Răspunsul este negativ. Modificarea a fost făcută cu încălcarea articolului 4, din Ordinul nr. 270/273, din 12 iunie 2002 privind aprobarea procedurii de actualizare a nomenclatorului clasificarea ocupațiilor din România. Potrivit acestuia actualizarea se aplică numai în cazul apariției unor noi ocupații, atunci când se cere radierea unor ocupații sau când este necesară redenumirea unor ocupații. Definiția actualizării nu include trecerea unor ocupații vechi dintr-o grupă ierarhică într-alta.

O decizie contra-naturii

Avea dreptul Ministerul Muncii să inițieze respectiva procedură la solicitarea Asociației Colegiul Nautic Român? Articolul 8 din Ordinul nr. 270/273, precizează că actualizarea clasificării se face la cererea „utilizatorilor” ocupațiilor. În cazul profesiilor maritime, în categoria utilizatorilor intră: companiile de navigație maritime și intermediarii lor pe piața muncii (respectiv agențiile de crewing). Nu pot fi considerați utilizatori unitățile de învățământ marinăresc, statutul lor fiind clar definit, de furnizori de formare profesională.

Iată, potrivit Registrului Național al ONG, Asociația Colegiul Nautic Român este înregistrată la numărul curent 40350, cu nr. național 12053/A/2010, la data de 20 aprilie 2010, pentru care s-a dat încheierea pe 27 aprilie 2010. Iar la Ministerul Finanțelor Publice a fost înregistrată pe data de 29 aprilie 2010. 

După cum reiese din Autorizația cu seria 23, nr. 000116, eliberată de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților, Asociația Colegiul Nautic Român a fost înregistrată în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. de ordine 23/50/ din 2 iulie 2010, cu… un an înainte de apariția Ordinul ministrului muncii nr. 1.832 din 6 iulie 2011, care a făcut trecerea ocupațiilor marinărești într-o grupă inferioară.

Se naște fireasca întrebare: avea dreptul Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților să acorde respectiva autorizație cu un an înainte de modificarea clasificării ocupaționale? O anticipase? Mărturisesc că nu am descoperit nici temeiul legal, nici interesul public în numele căruia a acționat acest consiliul.

Dar să revenim la Ministerul Muncii. Dacă Asociația Colegiul Nautic Român nu era utilizator și abia se înregistrase în calitate de furnizor de formare profesională, de ce a dat curs solicitării sale și a modificat clasificarea ocupațiilor? Ce interes a avut să încalce prevederile Legii nr. 200/2004 și ale Ordinului nr. 270/273?

Un lanț de abuzuri

Ministerul Muncii a încălcat flagrant și procedura de actualizare prevăzută la articolul 8 din Ordinul nr. 270/273. Potrivit acesteia, cererea de actualizare depusă de utilizator trebuie să fie însoțită de o serie de documente, printre care:- studiile și analizele făcute de agenții economici interesați pe piața forței de muncă, din care să rezulte necesitatea actualizării (în cazul nostru companiile de navigație și agențiile de crewing); 

- o adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu (Ministerul Transporturilor) sau, după caz, a asociațiilor profesionale (Asociația Națională a Companiilor de Crewing), din care să rezulte acordul acestora pentru actualizarea COR.

Or, după cum reiese din scrisoarea ministrului Rovana Plumb, solicitarea Asociației Colegiului Nautic Român a fost însoțită doar de adresa nr. 2813 din 2.03.2010, emisă de Autoritatea Navală Română către Ministerul Transporturilor. Nici urmă de studiu din partea armatorilor și agenților de crewing, nici urmă de acord din partea Ministerului Transporturilor. Cu toate acestea, la cererea Asociației Colegiului Nautic Român, ocupațiile marinărești au fost trecute într-o categorie inferioară. 

Cele prezentate mai sus demonstrează că modificarea clasificării ocupațiilor din România, de către Ministerul Muncii, este rezultatul unui lanț de abuzuri, care afectează grav interesul național, interesele instituțiilor de învățământ marinăresc, ale studenților și absolvenților. 

Este de competența Direcției Naționale Anticorupție să descopere ce se ascunde în spatele acestor manopere cu caracter penal. (Va urma)

loading...

Articole de la acelaşi autor

Top ştiri din ultimele 7 zile

ziare & stiri Revista presei
Inchide
Pagina a fost generata in 0.4073 secunde