Sute de constănțeni au ajuns la limita răbdării! Uitați pe liste de așteptare în drumul spre o viață normală

557
Sute de constănțeni au ajuns la limita răbdării! Uitați pe liste de așteptare în drumul spre o viață normală - fondsutedeconstanteni-1444236156.jpg
Anul acesta, la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, pe lista de așteptare se află peste 500 de dosare pentru obținerea dispozitivelor medicale de protezare, cele mai multe pentru tratamentul pacienților care suferă de afecțiuni grave ale coloanei vertebrale sau ale membrelor. Mulți dintre pacienți sunt puși să aștepte luni întregi pentru a beneficia de un astfel de dispozitiv.


Deși instituția a făcut progrese de anul trecut și până în prezent, iar pe lista de așteptare nu se mai regăsesc dosare pentru aparate cu oxigen sau pentru protezare stomii, reprezentanții CJAS Constanța recunosc faptul că sunt depășiți de situație.


"Pe lista de așteptare sunt aproximativ 500 de dosare, din care aproximativ 25% sunt pentru dispozitive auditive, 20% pentru dispozitive ortopedice, 55% pentru alte dispozitive", a explicat Aure-lia Rădoi, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța. 


Bolnavii de cancer și minorii, prioritate la tratament
Șeful comisiei care întocmește și aprobă dosarele destinate protezelor medicale susține că legea prevede ca prioritate la dispozitive de orice tip să aibă pacienții care suferă de cancer sau afecțiuni cronice și au certificate de încadrare într-un grad de handicap, dar și minorii și gravidele. Pe de altă parte, reprezentanții Casei susțin că decon-tarea se face parțial, indiferent de natura dispozitivelor medicale. 


"Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu se acordă pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei prescripții medicale sub forma unei recomandări medicale.


Prescripția medicală se eliberează în trei exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoțește cererea și se depune la Casa de Asigurări de Sănătate și un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate. Prescripția medicală trebuie să conțină denumirea și tipul dispozitivului medical din Lista dispo-zitivelor medicale", a completat reprezen-tantul CJAS Constanța. 


Cum se obține proteza
Prescripția medicală pentru protezarea vizuală - implant cu lentile intraoculare - trebuie să fie însoțită de biometria eliberată de un furnizor de servicii medicale autorizat și evaluat, aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate.


În cazul protezării membrului inferior, după o intervenție chirurgicală, un asigurat poate beneficia înaintea protezării definitive, de o proteză pro-vizorie. În această situație medicul care face recomandarea va menționa pe prescripția medicală modul de protezare și tipul protezei definitive. În situații speciale, pentru același segment anatomic medicul specialist poate prescrie o altă protezare care să cuprindă atât proteză provizorie cât și proteză definitivă sau direct proteză definitivă.


Pentru obținerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie (părinte, soț/soție, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la Casa de Asigurări de Sănătate în evidențele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului, însoțită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate (în copie), codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare, prescripția medicală pentru dispozitivul medical și declarația pe propria răspundere din care să rezulte că deficiența organică sau funcțională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se atașează prescripția medicală pentru dispozitivul medical recomandat, cu specificarea domiciliului copilului și certificatul de naștere (în copie), cu codul numeric personal - CNP/cod unic de asigurare. Copiile se vizează de Casa de Asigurări de Sănătate pe baza originalelor.


Vestea bună este că pe lista de așteptare nu se regăsesc dosare pentru aparate cu oxigen sau pentru protezare stomii, iar în ultimul trimestru al acestui an bugetul pentru dispozitive medicale a crescut cu aproximativ 15%.


Pagina a fost generata in 0.2697 secunde