Pensionarea anticipată - condiționată de depășirea stagiului complet de cotizare cu cel puțin opt ani

3104
1
Pensia anticipată se acordă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu condiția ca asi-guratul să depășească stagiul complet de cotizare cu cel puțin opt ani. Vârsta standard de pensionare pentru intervalul mai-iulie 2011 este pentru femei de 59 de ani și două luni sau stagiul complet de cotizare de 28 de ani și două luni, iar pentru bărbați - 64 de ani și o lună sau stagiul complet de 33 de ani și două luni. Cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și sigu-ranței naționale, indiferent dacă sunt femei sau bărbați, se pot pensiona la vârsta standard de 55 de ani și o lună sau atunci când au completat stagiul de cotizare de 20 de ani și trei luni. Crește vârsta standard de pensionare Din septembrie 2011, pen-sionarea la împlinirea vârstei standard se va face la femei la 59 de ani și două luni și la bărbați la 64 de ani și două luni, iar la în-deplinirea stagiului complet de cotizare - 28 de ani și patru luni la femei și 33 de ani și patru luni la bărbați. Atenție, reprezentanții Autorității precizează că vârsta standard de pensionare se stabilește în raport de data nașterii. Potrivit legislației în vigoare, la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, or-ganizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu diplomă, a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat, a fost elev al unei școli militare sau școli de agenți de poliție sau student al unei instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță na-țională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu excepția liceului militar. Interzis la alte venituri! Atenție, însă, odată ce ați devenit pensionari anticipat, nu mai puteți să vă răzgândiți și să doriți să lucrați din nou. Legea este foarte strictă în acest sens: pensia anticipată nu poate fi cumulată cu niciun fel de alte venituri de natură profesională. Așadar, singurele venituri pe care le veți avea va fi pensia. Fără alte reduceri! Cuantumul sau valoarea pensiei anticipate se stabilește în aceleași condiții cu cele ale pensiei pentru limită de vârstă. La acordarea pensiei anticipate, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere! La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plății pensiei anticipate. Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu. Acte necesare r Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată r Carnetul de muncă, original și copie r Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă r Adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă pentru perioada 1 aprilie 1992 - 1 aprilie 2011, în situația în care acestea nu sunt înregistrate în carnetul de muncă r Adeverință privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă (unde este cazul) r Procură specială pentru mandatar (unde este cazul) r Alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie. 898 lei - pensia medie a românilor În prezent, valoarea punctului de pensie este de 738,2 lei. România numără, în total, peste trei milioane de pensionari la limită de vârstă, iar pensia medie a acestora este de 898 lei.

Comentează știrea

de la irimia rodica
13 iulie 2011
pensie anticipata

nascuta19 3 1956 am 37 ani si11 luni vechime ce penalizare am daca solicit pensie anticipata si daca sc profesionala de confectioner se considera vechime in munca

Articole din aceeaşi secţiune

Pagina a fost generata in 1.3658 secunde