O parte din operatorii economici din Mamaia a "uitat" de taxa de promovare a turismului

Miercuri, 03 Iulie 2019
186
Inspectorii din cadrul Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța au încheiat campania de informare pe teren cu privire la modul de declarare și achitare a taxei de dezvoltare și promovare a turismului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.


"În timpul campaniei desfășurate în luna iunie, au fost verificați 509 contribuabili și s-a constatat că 369 operatori economici au depus declarațiile, în timp ce 140 operatori economici nu au depus declarațiile pentru taxa de dezvoltare și promovare a turismului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță, urmând a fi impuși ulterior", a declarat directorul executiv al Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, Cristina Aldea.


Conform legislației în vigoare, operatorii economici, respectiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele juridice care își desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia și în Satul de Vacanță trebuie să achite anual taxa de dezvoltare si promovare a turismului, ultimul termen pentru depunerea declarației anuale de impunere a acesteia fiind de 1 iulie 2019. 


Neachitarea taxei la termenul scadent atrage după sine calculul de majorări de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare lună sau fracție de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
"Constituie contravenții depunerea peste termen a declarațiilor, nedepunerea declarațiilor, depunerea declarațiilor cu informații eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei și se sancționează cu amenda de la 283 lei la 706 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, și cu amenda de la 1.132 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice", explică șeful SPIT Constanța. 
Pagina a fost generata in 0.304 secunde