Mai multe ştiri online:

Ample lucrări de îmbunătățire a infrastructurii de apă și canalizare în Constanța. RAJA aduce bani europeni în beneficiul cetățenilor

Ştire online publicată Joi, 09 Noiembrie 2017. Autor: Andreea PERHAIȚĂ
SC RAJA SA se află pe primul loc la accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și de canalizare în aria de operare, deservind 153 de localități de pe raza a opt județe. Printre proiectele aflate în derulare se află Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) care continuă politica de regionalizare în sector, demarată prin programele anterioare și consolidată prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007 - 2013 a căror finalizare se va realiza prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2.000 de locuitori, cele cu peste 10.000 locuitori fiind prioritare.


Printre proiectele inițiate, finanțate din Fondul de Coeziune se află „Fazarea Proiectului - Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța - Ialomița”, proiect pentru care societatea constănțeană a obținut peste 17 milioane de lei. 


Proiectul este finanțat în cadrul POIM - Axa Prioritara 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor având ca obiectiv specific creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.


În cadrul Proiectului amintit sunt finanțate 2 Contracte de lucrări (CL), respectiv CL 1 (25) Reabilitare și extindere colectoare Zona Centru (colectoare mari și rețea menajeră) - localitatea Constanța, etapa a doua și CL 2 (33) Stație de tratare Palas - Reabilitare linie nouă stație de tratare, localitatea Constanta, etapa a doua.
Contractul de reabilitare și extindere a colectorului situat pe bulevardul Aurel Vlaicu are ca principale obiective îmbunătățirea funcționării sistemului de colectare a apelor menajere, mărirea confortului beneficiarilor acestor utilități și eficientizarea activității sectorului de exploatare și întreținere. Pentru îndeplinirea acestor obiective este necesară înlocuirea colectorului de ape uzate (aferent acestui contract, tronsonul Pod IPMC - str. Cumpenei).


Colectoare vechi de aproape 50 de ani


Actualul colector a fost montat în jurul anului 1970 și are o eficiență scăzută cauzată de gradul avansat de uzură: zone de colector prăbușit, lipsa calotei superioare, caverne în pereții laterali dar și în radier, zone de colmatare de peste 40%, înclinări ale întregii secțiuni, precum și diverse blocaje. Încercarea de a-l reabilita s-a lovit de imposibilitatea aplicării unei metode facile atât din cauza degradării majore a ovoidului, cât și datorită adâncimii de la 5,40 m la 9,30 m ceea ce limitează posibilitățile de intervenție. După efectuarea studiilor de impact, soluția furnizată a fost de reamplasare pe banda 1 de circulație a tronsonului amintit la o distanță de 1,5 - 2 m de la axul conductei la bordură și umplerea cu beton a ovoidului existent cu dimensiunile de 900/1350 mm.


Referitor la lucrările contractate, acestea se vor executa prin microtunelling la aceleași adâncimi, iar noua conductă din beton armat, cu diametrul interior de 800 mm și 1060 mm diametrul exterior, se va monta printr-o operațiune ciclică de introducere succesivă a tuburilor în lungime de 3 metri din camera de lansare în camera de primire. Pe toată lungimea lui, de 670 metri, se vor executa trei gropi de lansare și trei gropi de primire cu dimensiuni minime de 7 m x 5 m, respectiv 5 m x 4 m. Aceste gropi vor fi sprijinite cu palplanșe și, după finalizarea tronsonului deservit, se vor închide după execuția a șase cămine de vizitare aferente fiecărei excavații. În completarea acestor șase cămine se vor mai executa încă opt care vor permite o bună exploatare ulterioară a acestui colector.


Pe tot traseul, colectorul va prelua toate racordurile existente în prezent în ovoidul vechi. În aval se va închide în camera de joncțiune, amplasată la limita intersecției bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Cumpenei în dreptul stației OMV. Lucrările se vor derula respectând toate condițiile de calitate și siguranță atât pietonală, cât și de trafic.


Apă potabilă de cea mai bună calitate


Cel de-al doilea contract din cadrul proiectului vizează retehnologizarea Stației de Tratare Palas și punerea în funcțiune a stației pe noul flux tehnologic, astfel încât să se poată furniza către populație apă potabilă de calitate conform Legii nr. 458/2002, la debite care să acopere pe cele tratate în prezent și să permită extinderi viitoare ale consumului, în conformitate cu ponderea acordată surselor de suprafață în sistemele de distribuție a apei potabile în județul Constanța.


La finalizarea lucrărilor se asigură condițiile pentru respectarea normelor naționale și europene în domeniul alimentării cu apă (Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, completată și modificată prin Legea nr. 311/2004 în conformitate cu prevederile Directivei 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman); creșterea gradului de asigurare a locuitorilor cu servicii de alimentare cu apă potabilă; creșterea calității vieții în cadrul comunității prin crearea unui cadru favorabil sănătății populației; diminuarea discrepanțelor existente între România și celelalte state membre ale Uniunii Europene.
În cadrul complexului Palas se tratează debitul captat din sursa de suprafață Galeșu (Canalul Dunăre - Marea Neagră) și se înmagazinează apa captată din sursele subterane Cișmea I, Cișmea II și Valu lui Traian. Volumul de apă înmagazinat în cadrul complexului este pompat în rețeaua de distribuție a municipiului Constanța, a orașului Năvodari, precum și în sistemul de alimentare cu apă a litoralului - stațiunea Mamaia. Capacitatea stației de tratare este 4000 m3/h (-1110 l/s).


Efectele scontate în urma implementării investiției sunt: îmbunătățirea calității apei prin introducerea de tehnologii noi în schema tehnologică de tratare a apei - aceasta va fi conform normelor și legislației în vigoare; reducerea pierderilor de apă, prin recircularea apei rezultate la spălarea filtrelor, după decantarea prealabilă; asigurarea alimentării cu apă potabilă în parametrii optimi de presiune a tuturor cetățenilor din municipiul Constanța, orașul Năvodari și stațiunea Mamaia.


Distribuie :

Articole de la acelaşi autor

Top ştiri din ultimele 7 zile

ziare & stiri Revista presei
Pagina a fost generata in 0.7401 secunde