Bani publici sifonați prin lucrări de cadastru

3162
1
Bani publici sifonați prin lucrări de cadastru - 710179ef2349eccc3856fbb894f72d80.jpg
Lucrările de cadastru au un caracter oarecum abstract, iar documentele rezultate nu pot fi apreciate la adevărata lor valoare decât de specialiști, ceea ce face întrucâtva dificilă referirea la costurile și prețurile acestor servicii. Poate tocmai de aceea Consiliul Județean Constanța (CJC) și-a permis să sifoneze sume mari pe lucrări supraevaluate în acest domeniu, care pot scăpa celor atenți la traseul banilor publici. DEX-ul ne definește "cadastrul" ca "totalitatea lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăți funciare, cu toate caracteristicile lor". Consiliul Județean Constanța a angajat două contracte pentru executarea unor lucrări de cadastru cu firma TOPOCAD SERV din Constanța, pe sume de-a dreptul exorbitante față de onorariile stabilite prin ordin al Ministerului Administrației și al Ministerului Justiției. Pentru lucrări de cadastru în complexele muzeale Adamclisi, Histria și Capidava, Consiliul Județean Constanța a oferit 245 000 RON (prin contractul nr. 546 din 11.12.2008), iar pentru "suplimentare servicii de cadastru pentru clădirea Policlinica 2", tot Consiliul Județean a oferit 81 519 RON (prin contractul nr.11768 din 23.06.2009), ambele sume fiind fără TVA. Totalul cu TVA se ridică la 388.557 RON, adică aproape patru miliarde de lei vechi. Intabularea terenurilor care aparțin Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța este o necesitate, mai ales în contextul în care nu prea există acte care să dovedească dreptul de proprietate, iar la Histria, din 240 de hectare existente în scriptele vechi ale muzeului, au mai rămas doar 48, restul (în care intră și complexul turistic despre care s-a vehiculat că ar fi construit ilegal, distrugând tumulii antici, de cuplul de pesediști Iacubov - Babinciuc, subiectul rămânând neelucidat de autorități) neregăsindu-se pe teren. Totuși, nu putem ignora problema banilor publici mult prea mulți care se duc pe o lucrare executată de o anumită firmă de care administrația locală este atașată iremediabil. Mai târziu, vom arăta și ce are special firma cu pricina, de obține asemenea sume de la Consiliul lui Nicușor Constantinescu. Lucrare supraevaluată pentru MINAC Lucrarea comandată de CJC pentru muzeu cuprinde cele 240 de hectare de la Histria (din care au fost identificate 48 ha), 10,5 hectare la Adamclisi și 5 hectare la Capidava. În total, dacă luăm în calcul și hectarele care nu au fost identificate, ar fi 255,5 hectare. Dacă nu le luăm în calcul, și așa ar fi normal, sunt 63,5 hectare. Având ca referință ordinul ministerial care stabilește onorariile ce pot fi percepute pentru lucrări de cadastru, este foarte ușor să ne dăm seama că sumele sunt umflate. Dacă luăm tariful maximal pentru lucrări de cadastru în extravilan, în primul caz, acela cu hectarele neregăsite, ar trebui să rezulte, la 507 RON pe hectar pentru 255,5 ha, un preț de 129.538 RON, cu 115.462 RON mai puțin decât suma oferită de CJC. Dacă luăm suprafața care rezultă din studiul de cadastru, 507 RON înmulțit cu 63,5 ha fac 32.194 RON, cu 212.806 RON mai puțin decât a oferit CJC. Reamintesc că suma oferită de CJC pentru lucrare a fost de 245.000 RON, adică 2.450.000.000 lei vechi, deci suma care nu s-ar justifica este de 1.154.620.000 lei vechi în cel mai bun caz, dacă punem la socoteală toată suprafața revendicată de muzeu, și de 2.128.060.000 lei vechi în cel mai rău caz, dacă luăm în considerare doar suprafețele regăsite de specialiștii de la Topocad Serv. În plus, suma atribuită de CJC nu conține TVA, iar tariful de cadastru pe care l-am luat ca referință include taxa pe valoarea adăugată. Puteți studia tabelele cu onorarii și calcula. Rețineți că onorariile sunt în lei vechi, mai corectați-le cu inflația, mai puneți câteva mici suprafețe care poate nu se află în extravilan, deci ar putea fi taxate cu tarife mai mari, tot nu puteți ajunge la suma exorbitantă pe care CJC a dat-o pentru acest studiu cadastral. Trebuie să mai spun și că am obținut ușor informațiile referitoare la terenurile cu statut incert ale muzeului, dar, când am întrebat dacă sumele (bani publici, nu uitați!) au fost virate către TOPOCAD SERV, m-am izbit de muțenia contabilei și de eterna solicitare de informații publice pe legea 544. Am încercat să obțin informații și de la firma în chestiune, dar, după ce am fost interogată ce anume mă interesează, mi s-a promis că voi fi sunată și nimeni nu m-a mai căutat. Policlinica 2 - cadastrată pe un miliard de lei vechi La fel, suma atribuită, fără licitație, ci prin negociere directă (!!!), aceleiași firme TOPOCAD SERV SRL, pentru "suplimentare servicii cadastru pentru clădirea Poli- clinica 2", de 81.519 RON fără TVA, (815.190.000 lei vechi + 154.886.100 lei vechi, reprezentând TVA) adică 970.070.000 lei vechi ar fi putut plăti servicii de cadastru pentru o suprafață de 186.552 metri pătrați în intravilanul municipiilor reședință de județ, ocupată în proporție de 90 la sută cu clădiri, la un tarif maximal. Evident că policlinica 2 nu se întinde pe 18 hectare și jumătate și cu greu se poate ajunge la suma plătită de CJC, chiar dacă s-ar adăuga tot felul de alte taxe (taxă de recepție, cheltuieli de transport al persoanelor autorizate, rotunjiri ș.a.m.d.). Deci putem concluziona că și acest preț este mult umflat în favoarea TOPOCAD SERV SRL. TOPOCAD SERV SRL - firma de casă folosită pentru retrocedările abuzive din procesul lui Mazăre Dar să vedem de ce firma TOPOCAD SERV SRL are atâta trecere la autoritățile locale. Să aibă patronul, domnul inginer Marian Mazilu, un farmec aparte care să-l dea pe spate pe președintele Nicușor Constantinescu în așa măsură încât să plătească, din banii noștri, atâtea lucrări supra-evaluate, ba unele și fără licitație, pe motiv că "sunt comandate în condițiile stricte stabilite de directiva" europeană, de parcă asta ar fi singura firmă care poate să lucreze în condițiile stricte respective? De fapt, numele acestei firme apare pentru prima dată cu multă vreme în urmă, în 2005, într-un document foarte interesant, care a fost secretizat până anul trecut. Este vorba despre raportul Corpului de Control al Ministerului Administrației și Internelor care a stat la baza cercetărilor demarate de Departamentul Național Anticorupție împotriva cuplului Mazăre - Constantinescu. Da, este vorba despre acel dosar referitor la terenurile retrocedate abuziv la Constanța și care i-a dus pe cei doi prieteni, alături de alți 35 de inculpați, în fața instanței. Documentul, intitulat Raport de verificare a aspectelor sesizate la adresa conducerii și personalului din Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, (cu numărul S/32052 din 18.03.2005) este sesizarea despre care Radu Mazăre a pretins că nu există. Îndată ce a început cercetarea sa de către procurorii anti-corupție, primarul constănțean a acuzat o comandă politică din partea lui Traian Băsescu, țipând ca din gură de șarpe că, neexistând vreo sesizare din partea cuiva, anchetatorii nu ar fi avut alt punct de plecare decât ordinul președintelui. Raportul MAI despre terenurile retrocedate ilegal a fost ținut secret de Blaga Procurorii DNA nu puteau răspunde acuzațiilor, arătând raportul MAI, întrucât acesta era secretizat. Din motive asupra cărora nu ne permitem să speculăm, ministrul PD-L Vasile Blaga a întârziat dese-cretizarea lui, iar cel care a aprobat, în cele din urmă, ca documentul să poată ajunge la dosarul cauzei, nemaifiind secret, a fost ministrul liberal Cristian David. Din raportul MAI semnat de chestorul șef al corpului de control, dr. Niculae Neagu, spicuim fragmentele referitoare la firma de cadastru către care acum se duc banii constănțenilor (organele de control ar putea descoperi, probabil, mult mai multe fonduri publice dirijate, de-a lungul anilor, către aceeași firmă, de la CJC sau chiar de la Primăria Constanța). Fragmente din Raportul Corpului de Control al MAI: "Trebuie menționat faptul că în urma emiterii celor trei dispoziții ale Primarului Municipiului Constanța au fost întocmite documentații cadastrale în cea mai mare parte de către S.C. Topocad Serv. S.R.L. Constanța, iar o parte din terenurile atribuite au fost vândute la Biroul Notarului Public Iosif Pătrașcu Mariana toate în regim de urgență." (pagina 4 a raportului, textul referitor la terenurile care au ajuns la Giur-giucanu Georgică, Mariuță Maria, Borcea Cristian, S.C. Habitat și Ambient S.A. și Camboianu Mihai) v v v "Ulterior emiterii titlurilor de proprietate se întocmesc documentații cadastrale de către aceeași firmă (care face de regulă măsurătorile pentru atribuirea ilegală a terenurilor de pe teritoriul administrativ al Municipiului Constanța), respectiv S.C. TOPOCAD SERV. S.R.L. Constanța, dar nu pe numele proprietarilor de drept (Șeuleanu Gheorghe și Șeuleanu Mircea), ci pe numele lui Pușcași Marius și Pușcași Carmen." (pagina 7 a raportului) v v v "Documentațiile topografice ce au stat la baza emiterii actelor de mai sus precum și a înscrierii în cartea funciară a corpurilor de proprietate cuprinse în dispoziție sunt întocmite de către S.C. TOPOCAD SERV S.R.L. și S.C. MERCATOR INVEST CONSULT S.R.L. - societate a cărei administrator este nepoata actualului director al O.C.P.I. Constanța, doamna PETEANU CRISTINA." (pagina 9 a raportului, textul refe-ritor la terenurile retrocedate către numita SCHVARCZBERGER APOSTOLINA) v v v "Documentațiile topografice ce au stat la baza emiterii actelor de mai sus precum și a înscrierii în cartea funciară a corpurilor de proprietate cuprinse în dispoziție sunt întocmite de către S.C. TOPOCAD SERV S.R.L. și P.F.A. MAZILU MARIAN." (pagina 10 a raportului – textul referitor la terenurile retrocedate către Leșe Laura Mariana; reamintim că Mazilu Marian este acum directorul general al TOPOCAD SERV) v v v "Documentațiile topografice ce au stat la baza emiterii actelor de mai sus precum și a înscrierii în cartea funciară a corpurilor de proprietate cuprinse în dispoziție sunt întocmite tot de către S.C. TOPOCAD SERV S.R.L." (tot pagina 10 a raportului, textul referitor la terenurile retrocedate către NIJLOVEANU STERIAN și NIJLOVEANU GHEORGHE) v v v "Documentațiile topografice ce au stat la baza emiterii actelor de mai sus precum și a înscrierii în cartea funciară a corpurilor de proprietate cuprinse în dispoziție sunt întocmite de către S.C. TOPOCAD SERV S.R.L." (pagina 11 a raportului, textul referitor la terenurile retrocedate către BADILA FLOAREA, beneficiar fiind cesionarul drepturilor, CHIRIAC ION) v v v "Suprafețele de teren restituite în număr de 13 sunt enumerate în Dispoziția nr. 3694 din 05.11.2002. Și de această dată unele dintre terenuri sunt situate pe domeniul public al statului. Documentațiile topografice ce au stat la baza emiterii actelor de mai sus precum și a înscrierii în cartea funciară a corpurilor de proprietate cuprinse în dispoziție sunt întocmite de către aceeași S.C. TOPOCAD SERV S.R.L." (pagina 12 a raportului, textul referitor la terenurile retrocedate către COCĂNEANU CONSTANTIN ION DUMITRU) v v v Cum reprezentanții administrației locale constănțene sunt cunoscuți de acum în toată România pentru faptul că lucrează preferențial cu firmele pe care le controlează, cum legătura dintre clanul Mazăre și firma TOPOCAD SERV este dovedită de citatele de mai sus, provenind dintr-un document oficial, o coincidență fiind exclusă, putem conchide că sumele exorbitante oferite de Consiliul Județean Constanța pe lucrări de cadastru sunt cheltuite cu folos. Cu folos maxim pentru clanul Mazăre.

Top articole din Politică-Administrație

Comentează știrea

oarecare
25 august 2017
astia

Ce naiba mai poti comenta?! Azi, nici usturoi n-au mancat, nici gura nu le miroase.

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 1.5742 secunde