Live Text / A început şedinţa ordinară de Consiliu Local. Ce proiecte votează consilierii locali

1391
Live Text / A început şedinţa ordinară de Consiliu Local. Ce proiecte votează consilierii locali - sedintaconsiliullocalmunicipalco-1635503452.jpg
În aceste momente a început şedinţa ordinară de Consiliu Local. Pe ordinea de zi sunt nu mai puţin de 54 de proiecte, iar în afara acestora mai există 3 suplimentări ale ordinii de zi. La şedinţă iau parte 26 de consilieri locali. Şedinţa este statutară. Grupul PNL are o solicitare de retragere a proiectelor 32, 34, 35, 2 şi 3 de pe ordinea suplimentară numărul 1. USR solicită retragerea punctelor 2 şi 3 de pe ordinea de zi suplimentară numărul 1. Proiectele 32, 34 şi 35 au fost retrase de pe ordinea de zi. Nu s-au retras de pe ordinea de zi proiectele 2 şi 3 de pe ordinea de zi suplimentară numărul 1. Proiectele 43, 45, 46, 47, 48 au fost şi ele retrase de pe ordinea de zi. 


1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.09.2021. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru. 
„Am fi vrut ca această alocare bugetară să vină mult mai devreme și, din păcate, constat o relaxare și e clar că nu vă pasă. Atât PNL cât și USR, nu vă pasă. E o urgență maximă acel spital”, a spus Costin Răsăuțeanu.
„Ați fost pe la spital în ultimul timp? Când ați fost ultima dată? Dumneavoastră știți că în tot spitalul se construiește și se lucrează? Nu trebuia să avem o estimare a valorilor ca să știm cum să facem lucrările? Asta este legea.”, a declarat Vergil Chițac.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III anul 2021. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă şi 8 abţineri.
„Cuantumurile sunt exact la fel ca anul trecut, totuși, față de anul trecut, au existat modificări și au fost majorări. Apreciem că aceste cuantumuri sunt mici și inadecvate. Elevii au nevoie de o sumă de bani mai mare și este nevoie de cel puțin o majorare cu 100 de lei a cuantumului”, a declarat Ariana Dudună, președintele AEC.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS SA. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Constanța SRL. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 126/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


8. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 8 abţineri.
Dumitru Caragheorghe: „Nu înțelegem de ce raportul de oportunitate care prezintă aceste probleme nu a fost contestat în mod oficial de conducerea CT Bus și de ce nu au fost transmise aceste sume problematice. Trebuie semnat contractul de predare a gestiunii începând cu 1 noiembrie. Trebuiesc găsite soluții pentru eficientizarea acestei societăți”.
Teo Popa: „Deși un pic întârziat, avem un studiu care vor sta la baza pentru bugetul de venituri și cheltuieli. Cu toate acestea, vreau să vă spun că realizarea acestui studiu s-a făcut în baza prețurilor din 2020 și nu a celor din 2021, care au explodat. Noi, va aducem la cunoștință faptul că va trebui să acționăm pe toate căile pentru menținerea acestei societăți vitale pentru municipiul Constanța.”
Costin Răsăuțeanu: „Sinteza făcută de domnul Popa este una bună, și nu, nu am vorbit înainte. Considerăm că anumite aspecte din acest studiu nu reflectă realitatea. Dacă unii spun că nu e atât de important acest studiu, dar eu zic că este foarte important. Eu consider, ca perspectivă viitoare, să ne aplecăm mai atent în CL când se propun astfel de studii pentru că unele sunt făcute pe genunchi și sunt neterminate. Se face referire la un cost pe care noi considerăm că este prost estimat. Cum va asigura CT bus sustenabilitatea companiei dacă costurile nu vor putea susține cheltuielile. Totodată, trebuie avut în considerare ca salariile muncitorilor să crească.”


9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/2021 privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea (Prelungirea Comarnic), strada Veteranilor, strada Comandor Constantin „Bibi” Costăchescu, strada General Lt. Mociulschi. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
Dumitru Caragheorghe a declarat că investiția este deficitară pentru că nu integrează întreg arearul la condițiile de trafic. Acesta spune că USR va vota proiectul, dar lucrurile nu trebuie făcute de mântuială.


11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în municipiul Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 8 abţineri.


12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul privind serviciile de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța nr. 447/04.01.2020, aprobat prin HCL nr. 457/2020. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de consultanță/ asistență juridică/reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu societatea Polaris M Holding SRL nr. 214151/05.11.2019. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța în vederea gestionării virusului SARS-CoV-2” și a cheltuielilor aferente. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Creșa nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 232/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 15/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană", depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, axa prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


20. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, Bd. Ferdinand nr. 11bis – Teatrul „Fantasio”. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.


22. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al SC RAJA SA Constanța asupra unor fântâni arteziene situate în municipiul Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.


23. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile situate în municipiul Constanța din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.


24. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.


25. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.


26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafațã de 7000 mp, situat în municipiul Constanța, strada Industrială nr. 10, lot 2 în favoarea Regiei Autonome Registrul Auto Român. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Constanța a spațiului comercial în suprafață construită de 15 mp, situat în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 101. Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.


28. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – construire hotel-apartament, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 8 abţineri.


29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, investitor Manea Niculae Cezar. Proiectul a fost aprobat cu 17 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.


30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, investitor Simca Dor SRL. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru şi 9 împotrivă.


31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuințe colective, intr. Maior Șofran nr. 6, investitor Gușă Mihaela Gabriela. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru şi 9 împotrivă.


32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL. Proiectul a fost retras.


33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator Dinamic Trading Star SRL. Proiectul a fost aprobat cu 16 voturi pentru şi 9 împotrivă.


34. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 367/2007 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu „Construire imobil apartamente cu spațiu comercial D+P+4E și spațiu comercial P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren în suprafață de 230,39 mp, proprietate Zaif George. Proiectul a fost retras.


35. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 276/2011 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Medeea, TMN TAGCIC 9, C3A, str. Cercetaș Crăcană, str. Buzatu, teren în suprafață de 2800 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice. Proiectul a fost retras.


36. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 128/2020 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran SRL. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185049/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 12. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185054/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 14. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185056/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 26. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 185059/16.09.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Callatis nr. 31. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru. 


41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 122556/18.06.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, Bd. Tomis nr. 56. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. General Manu nr. 32, etaj 1, către Robeanu Victoria-Alisa, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 9348/22.07.2016, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 31860/212/2015, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 504/13.04.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța. Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.


43. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiectul a fost retras.


44. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiectul a fost retras. 


45. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Alecsandri nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiectul a fost retras. 


46. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Remus Opreanu nr. 1, proprietatea societății Aries Logistics SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiectul a fost retras. 


47. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 30, proprietatea societății Financiere Black Sea SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiectul a fost retras.


48. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Plevnei nr. 2, proprietatea societății Financiere Les Lumieres SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Proiectul a fost retras.


49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța pentru semestrul I al anului 2021. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


50. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța SRL. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


51. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului și a matricei profilului consiliului de administrație, a profilului personalizat și a matricei profilului candidatului și a anunțului public privind selecția membrilor în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


52. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 30/2003 privind acordul pentru constituirea SC Telegondola-Mamaia SRL, cu modificările ulterioare. Propunerea este Mihaela Popescu. Propunerea a fost aprobată cu 26 de voturi pentru. Proiectul a fost şi el aprobat cu 26 de voturi pentru. 


53. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL. Propunerile sunt Bogdan Băraţă şi Eduard Petrariu. Bogdan Băraţă şi Eduard Petrariu au primit câte 25 de voturi. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


54. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța. Propunerea este Adrian Buhăiaşu. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
Ordinea de zi suplimentară 1


1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81/2021 privind aprobarea indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


2. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța.  Proiectul a picat cu 2 voturi pentru, 18 abţineri şi 6 împotrivă.


3. Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 121/2011 privind aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice. Proiectul a picat cu niciun vot pentru, 8 voturi împotriva şi 17 abţineri.


4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.
Ordinea de zi suplimentară 2


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului „Bulevardul Madrid”. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr. 421/2002 și a componenței comisiei de vânzare. Propunerile sunt Costin Avătafului, Dumitru Caragheorghe şi Florin Cocargeanu. Toţi trei au primit 25 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii nr. 421/2002. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
Ordinea de zi suplimentară 3


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 212912/27.10.2021 emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanța, str. Egretei nr. 13. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției ferme de preluare de către unitatea administrativ-teritorială municipiul Constanța a activului funcțional industrial CET Constanța, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investiții „Construire și dotare Spital municipal policlinic”. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.5417 secunde