Consilierii locali din Constanța, reuniți în ședință. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Vineri, 26 Februarie 2021, 14:50
386


Consiliul Local al municipiului Constanţa este convocat în aceste momente în şedinţă ordinară. La şedinţă sunt prezenţi toţi cei 27 de consilieri locali.
Iată proiectele care se află pe ordinea de zi:


1- Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.01.2021. Procesul verbal a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
2- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2020. Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.
3- Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acrediate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2021. Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.
4- Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului ce revine titularului dreptului de administrare din veniturile realizate pentru bunurile proprietate publică. Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.
5- Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.
6- Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al asociației. Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.
7- Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Execuţia branşamentului electric aferent locației Plaja Modern, Constanța”. Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.
8- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru. PSD i-a propus pe Liviu Merdinian pentru comisia de evaluare şi Cristian Tincu pentru comisia de contestaţii. PNL a propus-o pe Adriana Câmpeanu pentru comisia de evaluare. USR Plus l-a propus la comisia de contestaţii pe Romeo Stavăr Vergea.
9- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe. Proiectul a fost respins.
10- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria. Proiectul a fost respins.
11- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Sg. Nicolae Grindeanu și limite cadastrale, inițiatori Manea Victor și Drugă Bogdan. Proiectul a fost respins.
12- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona siloz Traian, str. Interioară nr. 4, delimitat de calea ferată și limite cadastrale, inițiator SC Sagit Life SRL. Proiectul a fost aprobat
13- Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
14-Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Constanța. PNL l-a propus pe Costin Avătafului, USR pe Mihai Ochiuleţ, iar PSD pe Marian Şerbănescu. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.


Pe ordinea de zi suplimentară sunt prezente 13 proiecte.
1- Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind „Creșterea transparentei cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanta”. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi.
2- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale municipiul Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației ,,Asociația Județeană pentru Dezvoltare Durabilă ’’Constanța pentru Constanța’’. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi.
3- Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța. PSD a depus amendament pentru acest proiect, explicând că tarifele existente trebuie să rămână la nivelul actual deoarece nu e o perioadă potrivită pentru majorarea acestor preţuri. Amendamentul nu a fost votat. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
4- Proiect de hotărâre privind completarea art. 7 din HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
5-Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
6- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
7- Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
8-Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul Auto Român a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10. Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru.
9- Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Port Tomis” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
10- Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.
11- Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile -teren din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
12- Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către RAEDPP a unor imobile situate în municipiul Constanța. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 13, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța, a fost retras de pe ordinea de zi.


Pagina a fost generata in 0.331 secunde