Consilierii locali din Constanța, în direct! Ce proiecte se votează. Regulamentul parcărilor a trecut de votul aleșilor

Vineri, 23 Aprilie 2021, 09:50
1174


Consilierii locali constănţeni se reunesc, la această oră, în şedinţa ordinară a lunii aprilie. Aceasta se desfăşoară prin mijloace electronice şi este transmisă online pe canalul de Youtube al Primăriei Constanţa.


Pe ordinea de zi au fost iniţial propuse 48 de proiecte de hotărâri, ulterior, au fost mai adăugate alte cinci. Printre cele mai importante proiecte ce vor fi supuse votului astăzi se află Regulamentul de organizare şi funcţionare a părcărilor publice din municipiul Constanţa, anularea unei hotărâri a Consiliului Local din anul 2007, prin care Arhiepiscopia Tomisului a primit un teren de 920 metri pătraţi în zona Tomis III, pentru construirea unei biserici, Regulamentul local de publicitate al municipiului Constanţa şi organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din municipiu.
 
Sunt prezenţi 26 de consilieri locali. Proiectul de hotărâre nr. 11 a fost retras de pe ordinea de zi.


Consilierii locali dezbat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021. Bugetul municipiului Constanţa cuprinde un venit de 994 milioane lei, din care peste 150 milioane provin din diferite proiecte cu fonduri nerambursabile, inclusiv fonduri europene, şi cheltuieli de peste 1.104 milioane lei. Peste 313 milioane lei sunt destinaţi investiţiilor.
Consilierul local PSD Costin Răsăuţeanu a luat cuvântul şi a subliniat faptul că bugetul 2021 este „construit pe rezultatele muncii administraţiei PSD”. Acesta a propus două amendamente, unul pentru continuarea finanţării unei asociaţii care oferă sprijin copiilor cu autism (175.000 lei) şi celălalt pentru un proiect de reabilitate şi modernizare a Şcolii Gimnaziale nr. 37 Constanţa, pentru amenajarea unui teren de sport (150.000 lei).
Ambele amendamente au primit vot negativ.


Proiectul nr. 2, privind aprobarea bugetului local 2021, a fost adoptat cu unanimitate.


Proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I pe anul 2021 a fost aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 4 privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL a fost aprobat.
 Proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Confort Urban Constanţa pe anul 2021 a fost aprobat.
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor facilităţi fiscal şi a Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii a fost aprobat.
 
La Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002, au fost cinci propuneri făcute de grupurile politice. Din partea PNL au fost propuşi consilierii Adriana Câmpeanu şi Mihaela Andrei, din partea USR-PLUS – consilierul Romei Stavăr şi consilierul Dumitru Caragheorghe – supleant, iar, din partea PSD, consilierul Cristian Tincu.
Proiectul a primit vot pozitiv.


Proiectul nr. 8 pentru modificarea HCL nr. 8/2021 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2021 – 2022 a fost aprobat.


Proiectul de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare privind acordarea titlului “Capitala Tineretului din România” şi implementarea programului “Constanţa, Capitala Tineretului din România 2021 – 2022” a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Proiectul nr. 10 privind aprobarea „Acordului de parteneriat între municipiul Constanţa şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Constanţa, în vederea realizării în comun a unor acţiuni, servicii sau proiecte de interes public a primit, la rândul lui, 27 de voturi pentru.
Proiectul de hotărâre nr. 12 privind aprobarea retragerii municipiului Constanţa din Uniunea Internaţională pentru Transportul Public şi anularea plăţii cotizaţiei anuale aferente a trectu cu 20 de voturi pentru şi 7 abţineri.


Proiectul de hotărâre nr. 13 privind stabilirea preţului local pentru populaţei al energiei termice furnizată de către RADET Constanţa şi a subvenţiei unitare acordate populaţiei pentru perioada 1.04.2021 – 30.04.2021, în municipiul Constanţa, a fost aprobat.
Proiectul nr. 14 pentru aprobarea modificării HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat şi completat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Zona metropolitan Constanţa”, a măsurilor care decurg din calitatea de membru asociat al Asociaţiei a primit 27 de voturi pentru.
Proiectul de hotărâre pentru actualizarea Devizului general afferent obiectivului de investiţii “Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între GARA CFR şi staţiunea Mamaia” a fost aprobat.
Proiectul nr. 16 privind actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu Program Prelungit Amicii Constanţa” a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotprâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa a fost adoptat.
Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 53/2021 privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în proprietatea municipiului Constanţa şi în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanţa şi meselor/tarabelor şi terenurilor destinate comercializării de produse, situate în pieţele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanţa a fost adoptat.
Proiectul de hotărâre pentru achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau reprezentare juridică a RAEDPP Constanţa prin avocet, în litigiile privind imobilele din Bazarul Ştefăniţă Vodă, municipiul Constanţa, a fost adoptat.
Proiectul de hotărâre nr. 20 privind achiziţionarea serviciilor de asistenţă şi reprezentare juridică pentru reprezentarea şi susţinerea intereselor RAEDPP îmn faţa instanţei, prin avocet, în contradictoriu cu SC Ambrosiana SRL, în dosarul nr. 28795/212/2013 conexat la dosarul nr. 42984/212/2014 a fost adoptat.
Proiectul de hotărâre nr. 21 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat Constanţa a fost aprobat.
Proiectul de hotărâre nr. 22 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţia a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii CT BUS SA Constanţa a fost trecut cu 19 voturi Pentru şi 8 Abţineri.
Proiectul de hotărâre nr. 23 privind aprobarea înfiinţării comisiei de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al întreprinderilor publice la nivelul autorităţii publice tutelare a trecut cu 19 voturi Pentru şi 8 Abţineri.


La Proiectul de hotărâre nr. 24 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administraţie al SC Telegondola Mamaia SRL, au existat două propuneri: Bogdan Baraţă, din partea PNL, şi Eduard Petrariu, din partea USR-PLUS. Bogdan Baraţă a primit 24 de voturi Pentru şi 3 Împotirvă, iar Eduard Petrariu a primit 23 voturi Pentru şi 4 Împotrivă. Proiectul a trecut cu 19 voturi Pentru şi 8 Abţineri.


În continuare, va fi supus la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanţa. Consilierul PSD, Costin Răsăuţeanu, a luat cuvântul, exprimându-şi părerea că acest regulament nu are sustenabilitate şi a propus valoarea de 155 lei pe metru pătrat pe zi, de la care să se pornească licitaţiile pentru acordarea spaţiilor de publicitate.
Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi Pentru, 7 Împotivă şi 1 Abţinere.


La Proiectul de hotărâre nr. 26 privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, au fost propuşi Simona Şocarici, arh. Radu Cornescu, Irina Panait, Ignis Ismail, Marin Bucur, Andrei Leonte, Răzvan Cristescu, Mădălina Cliante, prof. univ. Florin Anghel, Gabriela Brânduşa Cazacu, Marius Andrei, Mircea Munteanu şi arhitectul şef al municipiului Constanţa, Dan Leu. Proiectul a trecut cu 27 de voturi Pentru.


Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării efectelor HCLM nr. 230/11.04.2007 privind modificarea HCLM nr. 413/26.11.2001 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiei, Arhiepiscopiei Tomisului, a terenului în suprafaţă de 920 mp, situat în Constanţa, zona Macul Roşu – Tomis III – Tomis IV, modificată prin HCLM nr. 220/27.07.2012 a fost aprobat cu 24 de voturi Pentru şi 3 Abţineri.
Astfel, terenul unde a existat o parcare ce fusese desfiinţată pentru construirea unei biserici se întoarce în administrarea Primăriei Constanţa, iar parcarea va fi refăcută.


Proiectul de hotărâre nr. 41 pentru abrogarea HCL nr. 58/26.02.2021 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Registrul Auto Român – R a imobilului situat în municipiul Constanţa – strada Industrială nr. 10 a trecut cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hotărâre nr. 42 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului Sector de drum naţional DN 2A cuprins între bdul Tomis şi intrarea în oraşul Ovidiu din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului Constanţa a trecut cu 26 de voturi Pentru şi 1 Abţinere.


La Proiectul de hotărâre nr. 43 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice din municipiul Constanţa, există mai multe amendamente.
Consilierul PSD Costin Răsăuţeanu propune mai multe modificări ale proiectului. „Dorim să unificăm zona 0 cu zona 1, să existe o singură zonă, să eliminăm zona 2 – nu suntem de acord cu acea vinietă. Nu suntem de acord cu împovărarea constănţenilor să plătească oriunde parchează. Considerăm că zona 0 şi zona 1 sunt suficiente, se pot colecta mai mult de 7 milioane de euro anual, pe care să-i investim în parcari, înainte de a cere oamenilor să plătească pentru a parca maşina în faţa casei. Propunem scăderea tarifului la 2 lei cu tot cu TVA, completarea ca şi autovehiculele hibrid să fie scutite de plata parcării, pentru că, în prezent, sunt cuprinse doar cele electrice. De asemenea, dorim să modificăm conform anexei 2 acea perioadă de tarifare, astfel încât între orele 18.00 şi 8.00, să fie parcarea gratuită, la fel şi sâmbătă şi duminică”, a precizat Costin Răsăuţeanu.
Viceprimarul Ionuţ Rusu a subliniat că regulamentul a fost realizat pentru a asigura un cadru corect pentru deţinătorii de maşini şi pentru încurajarea constănţenilor să utilizeze mijloacele de transport alternative.
City managerul Felicia Ovanesian a precizat, la rândul său, că regulamentul prevede mai multe modalităţi alternative de plată a parcării, de la sms, parcometre, până la posibilitatea de a cumpăra un bilet, întocmai ca la transportul în comun.


Cele cinci amendamente propuse de consilierii PSD Costin Răsăuţeanu şi Cristian Tincu au primit voturi 8 Pentru şi voturi 19 Împotrivă, acestea fiind respinse.
Ulterior, proiectul cu noul regulament de parcări a fost adoptat, cu 19 voturi Pentru şi 8 Împotrivă.


Ulterior, au fost aprobate Proiectele nr. 44 şi 45, pentru reorganizarea DGAS Constanţa şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, respectiv pentru aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanţa.
Proiectul nr. 46 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei Constanţa a fost adoptat, de asemenea, cu 19 voturi Pentru şi 8 Împotrivă.
Proiectul nr. 47 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Constanţa a fost aprobat.
Proiectul nr. 48 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările ulterioare a fost aprobat cu 19 voturi Pentru şi 8 Abţineri.


În continuare, consilierii locali au trecut la lista suplimentară a ordinii de zi. Primul proiect supus votului a fost cel pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate “Reabilitarea reţelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanţa – etapa 1, revikzia 2” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei propuse a primit 27 de voturi pentru.
Proiectul nr. 2 – aprobarea Studiului de Fezabilitate “Reabilitarea reţelelor termice primare /transport a energiei termice din municipiul Constanţa – etapa 2, revizia 1” şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei propuse a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.
Proiectul nr. 3 – privind aprobarea planului annual de evoluţie al tarifelor corespunzător documentaţiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate “Reabilitarea reţelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanţa – etapa 1, revizia 2” şi Studiu de fezabilitate “Reabilitarea reţelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanţa – etapa 2, revizia 1”, pentru perioada 2021 – 2040 a primit, de asemenea, 27 voturi Pentru.
Proiectul nr. 4 – retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanţa – strada Răscoalei din 1907 nr. 4 a fost aprobat.
La Proiectul de hotărâre nr. 5 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA Constanţa, PNL l-a propus pe Adrian Dugăiaşu, USR-PLUS şi PSD neavând alte nominalizări. Acesta a fost acceptat cu 21 de voturi Pentru şi 5 Împotrivă, iar proiectul a trecut cu 20 de voturi Pentru şi 7 Abţineri.
Pagina a fost generata in 0.2366 secunde