Începe admiterea în școlile de poliție

Miercuri, 27 Ianuarie 2021
193
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au anunțat calendarul admiterii în școlile de pregătire pentru agenții de poliție. Astfel, cererile de înscriere vor fi depuse în perioada 1 – 14 februarie, documentele pentru dosarul de recrutare va fi depus până pe 24 februarie, evaluarea psihologică se va desfășura până pe 22 februarie. Probele fizice vor avea loc în perioada 5 – 13 martie, examinarea medicală în perioada 17 – 30 martie, iar rezultatele finale vor fi afișate până pe 31 martie.

Tinerii interesați să devină polițiști trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă capacitate deplină de exercițiu, să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. De asemenea, nu trebuie să aibă tatuaje ori elemente ornamentale în locuri vizibile. Pagina a fost generata in 0.2538 secunde