Cum vor fi angajați viitorii polițiști din sursă externă. Guvernul a dat legea

Luni, 07 Martie 2016, 20:14
31820
2
Guvernul României a anunțat faptul că în perioada 2009 - 2015, Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordine au înregistrat pierderi de personal de peste 15.000 de salariați, pentru ca în anul 2016 în aceleași instituții să aibă peste 10.000 de posturi vacante.

Pentru că actualul cadru legal și mecanismele de școlarizare și încadrare existente nu permit recuperarea deficitului de resurse umane și că există premise ca acest deficit să crească, Executivul a adoptat Ordonanța de Urgență

nr. 3/2016, care prevede modalitatea în care se pot face angajări din sursă externă în Poliție.

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iu-nie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alin. (2) se introduc două noi alineate cu următorul cuprins:

"În raport de nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante pot fi reîncadrate ca polițiști persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu, care au studii corespunzătoare cerințelor postului și îndeplinesc condițiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.

Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru reducerea deficitului de polițiști în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe funcții de execuție vacante de polițist, persoane cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale."

2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Ocuparea funcțiilor de polițist se realizează prin concurs sau examen, după caz."

3. La articolul 10, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"La concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și la ocuparea funcțiilor de polițist are acces orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplinește, pe lângă condițiile generale legale prevăzute pentru funcționarii publici, și următoarele condiții speciale."

4. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și persoanele care urmează să ocupe funcțiile de polițist nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic."

5. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"Recrutarea și selecționarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ proprii și la ocuparea funcțiilor de polițist se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului Afacerilor Interne."

6. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate:

"Polițiștilor prevăzuți la art. 9 li se acordă gradele profesionale în funcție de pregătirea lor și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deținute în rezervă.

Polițiștilor prevăzuți la art. 9 li se acordă gradele profesionale în funcție de pregătirea lor și de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte și cu gradul profesional acordat."

7. La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat:

"Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (5) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare și transfer timp de cel puțin trei ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității."

Comentează știrea

gabor
8 martie 2016
sursa externa

huoooooooooooooooooo

tacaneala
8 martie 2016
aiurea

articol neinteresant, lipsit de sens-giratoriu, si semafor albastru .

Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.2241 secunde