Ce este un rezervist voluntar și cu cât este plătit. Centrul Militar din Constanța face recrutări

Duminică, 22 Aprilie 2018
4381
Centrul Militar Zonal Constanța recrutează și selecționează candidați care vor să devină rezerviști voluntari, în structurile din subordinea Statului Major al Apărării. Sunt încadrați candidați pe funcții de ofițeri, maiștri militari, subofițeri și soldați-gradați rezerviști voluntari. Acțiunea se desfășoară în perioada  2 aprilie - 8 iunie. 


La nivelul județului Constanța, sunt disponibile 255 funcții, dintre care: ofițeri - 27 funcții; maiștri militari - 24 funcții; subofițeri - 34 funcții; soldați - 170 funcții. La nivel național, sunt disponibile peste 3.400 de posturi, dintre care aproximativ 380 pentru ofițeri, 140 pentru maiștri militari, aproximativ 680 pentru subofițeri și peste 2.200 pentru gradați și soldați rezerviști voluntari. 


Pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție, candidații trebuie să se prezinte la sediile centrelor militare zonale, județene sau de sector pe a căror rază își au domiciliul, pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente: actul de identitate, în original și în copie; certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maximum șase luni înainte de data depunerii; acte de studii și alte documente care atestă alte competențe dobândite, în original și în copie; permisul de conducere, în original și în copie, dacă este cazul; livretul militar, în original și în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist. 


"Rezerviștii voluntari reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă față de cea a personalului militar în activitate. De asemenea, candidații fără pregătire militară vor fi consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile și specialitățile militare pentru care aceștia prezintă aptitudini. Candidații care optează pentru serviciul militar în calitate de rezervist voluntar trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul stabil în România de cel puțin 6 luni, la data depunerii cererii de înscriere, să fie declarați apt medical și să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre rămasă definitivă, cu excepția reabilitării sau amnistierii", ne-a precizat locotenent-colonel Adrian Hodorogea, șeful Biroului Recrutare-Informare din cadrul Centrului Militar Zonal Constanța. 


Conform normelor Legii nr. 270/2015, prin candidat se înțelege cetățeanul român, bărbat sau femeie, care își exprimă opțiunea de a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar prin completarea unei cereri de înscriere în procesul de recrutare și selecție.


Un rezervist voluntar primește 10 la sută din salariul de bază în perioada în care nu se află la instrucție. Un soldat profesionist are un salariu lunar de 1.857 de lei, deci rezervistul voluntar va avea de încasat după perioada de instrucție, când stă acasă, aproximativ 180 de lei. Pe același principiu, un subofițer rezervist voluntar va încasa 240 lei, iar un ofițer din categoria rezervist voluntar va avea un venit de aproape 400 de lei. 


Pagina a fost generata in 0.2525 secunde