Veste bună pentru fermieri: au fost majorate ajutoarele de minimis!

Duminică, 24 Februarie 2019
173
Comisia Europeană a adoptat norme revizuite privind ajutoarele de stat în sectorul agricol (așa-numitele ajutoare de minimis). A fost majorat cuantumul maxim pe care autoritățile naționale îl pot utiliza pentru a-i  sprijini pe fermieri fără a fi necesară aprobarea prealabilă a Comisiei. Decizia permite țărilor UE să majoreze sprijinul acordat fermierilor fără a denatura piața, reducând, totodată, sarcina administrativă care revine autorităților naționale.


Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală Phil Hogan a declarat: "Propunerea Comisiei privind noile norme referitoare la ajutoarele de stat pentru sectorul agricol reflectă valoarea acestei forme de sprijin în perioadele de criză. Prin majorarea cuantumului maxim al ajutoarelor acordate fermierilor, autoritățile naționale vor dispune de o mai mare flexibilitate și vor putea reacționa mai rapid și mai eficace pentru a-i sprijini pe fermierii vulnerabili. În unele cazuri, cuantumul ajutoarelor de stat care pot fi acordate fermierilor în mod individual va crește cu 66%. Noile norme vor continua să însoțească normele obișnuite privind ajutoarele de stat notificate, pe care statele membre le pot aplica în continuare".


Cuantumul maxim al ajutoarelor ce pot fi acordate unei ferme, pe o perioadă de trei ani, va crește de la 15.000 euro la 20.000 euro. Pentru a evita orice posibilă denaturare a concurenței, fiecare țară din UE dispune de un cuantum național maxim pe care nu îl poate depăși. Fiecare plafon național va fi stabilit la 1,25% din producția agricolă anuală a țării pe aceeași perioadă de trei ani (o creștere față de valoarea de 1% prevăzută în normele actuale). Aceasta reprezintă o majorare a plafonului național cu 25%.


Dacă o țară nu cheltuiește mai mult de 50% din pachetul național total destinat ajutoarelor pentru un anumit sector agricol, aceasta poate majora și mai mult ajutoarele de minimis pe fermă, până la 25.000 euro, iar plafonul național la 1,5% din producția anuală. Aceasta reprezintă o creștere cu 66% a plafonului per fermier și o creștere cu 50% a plafonului național.
Pentru țările care optează pentru acest plafon maxim, noile norme prevăd crearea unor registre centrale obligatorii la nivel național. Se va putea astfel ține o evidență a ajutoarelor acordate, pentru ca furnizarea și monitorizarea așa-numitelor ajutoare de minimis să fie mai simple și mai eficiente. Mai multe state membre mențin deja astfel de registre, ceea ce le va permite să aplice imediat plafoanele mai ridicate.


Plafoanele majorate intră în vigoare la 14 martie 2019 și se pot aplica retroactiv pentru ajutoarele care îndeplinesc toate condițiile. 


Pagina a fost generata in 0.2824 secunde