Ultimul termen pentru depunerea raportărilor contabile: 14 august 2019

Miercuri, 07 August 2019
168
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța aduce la cunoștința contribuabililor persoane juridice că, în Monitorul Oficial Partea I nr. 596 din 19 iulie 2019, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2493 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile.


Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare precum si persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.


Potrivit ordinului menționat, raportările contabile la 30 iunie 2019 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 14 august 2019. 


Pagina a fost generata in 0.4048 secunde