Termen limită pentru crescătorii de animale

Vineri, 08 Ianuarie 2021, 19:57
176
APIA anunţă crescătorii de animale că pot depune cereri pentru decembrie şi pentru trimestrul IV până pe 29 ianuarie, inclusiv. Cererile se depun la sediul judeţean APIA unde s-a depus cererea iniţială anuală, sau se pot transmite prin poşta electronică. Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor, trebuie să fie însoţită de următoarele documente: memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de ANZ; lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată de ANZ. De asemenea, trebuie depuse facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi perioada facturată; copii certificate conform cu originalul de către solicitant; copia atestatului de producător, în cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată. În cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a fost solicitat, este eligibilă şi adeverinţa emisă de aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta, precizează APIA. Nu în ultimul rând este nevoie de documentul care atestă schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate după caz şi dovada contului bancar activ, dacă este cazul. De asemenea, cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, trebuie să fie însoţită de o serie de documente similare. Documentele postate/transmise trebuie să poarte sintagma „conform cu originalul”, însuşită prin semnătura fermierului şi vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicaţiile electronice de gestionare a ajutorului de stat şi la efectuarea verificărilor administrative ulterioare, se precizează în comunicatul APIA. 

Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.1925 secunde