Terenurile agricole se vor putea vinde după ambele legi

Joi, 26 Noiembrie 2020, 22:01
803
Până la 31 ianuarie 2021 vânzarea terenurilor agricole se va face în baza regulilor noi şi vechi, care vor fi valabile în paralel. Măsura de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan a fost adoptată de Guvern, de curând, printr-o Ordonanţă de Urgenţă. Cererile de vânzare-cumpărare care au fost înregistrate până la 13 octombrie 2020, se vor finaliza prin încheierea contractelor de vânzare, după procedura simplificată prevăzută de această ordonanţă. Cererile prin care se solicită afișarea ofertei de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, precum și cererile privind comunicarea de acceptare a ofertei depuse în termen de 30 de zile de la afișarea ofertei de către titularul dreptului de preemțiune, se soluționează cu respectarea dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale, atestată prin avizul final emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile cu o suprafață mai mare de 30 hectare, respectiv direcțiile pentru agricultură județene, pentru terenurile cu o suprafață de până la 30 hectare, după caz, se arată în Ordonanţa de Urgenţă. În cazul în care dreptul de preempţiune nu a fost manifestat în termen de 30 de zile de la afişarea ofertei, autoritatea publică locală, din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul, emite adeverința de liberă vânzare. Avizele finale sau adeverinţele de liberă vânzare se emit în maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG şi vor fi valabile până la 31 ianuarie 2021.

Pagina a fost generata in 0.2279 secunde