Se zgâlțâie scaunele șefilor din ANAF! Vine marea reorganizare a Fiscului

Miercuri, 26 Februarie 2020, 01:14
1675
Faptul că Agenția Națională de Administrare Fiscală urmează a fi reorganizată nu surprinde pe nimeni. De 30 de ani, Fiscul românesc își tot schimbă părul, dar năravul, ba. Birocrația a continuat să fie mare, iar gradul de colectare a impozitelor, contribuțiilor și taxelor datorate bugetelor statului a rămas nesatisfăcător. 


Ultima mare acțiune de reorganizare a început în 2011 și s-a încheiat în 2013. La capătul ei, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a ales cu o nouă structură, din care fac parte, printre altele, Direcția Generală a Vămilor (rezultată prin absorbția fostei Autorități Naționale a Vămilor) și Direcția Generală Antifraudă Fiscală (născută după desființarea Gărzii Financiare). Odată cu aceasta, a avut loc și regionalizarea ANAF, prin înființarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și direcțiilor generale regionale antifraudă fiscală. 


În plus, cea mai mare parte a personalului structurilor regionale și centrale a trecut prin sita deasă a selecției, cu numeroase probe (examene psihologice, teste de integritate, verificarea cunoștințelor teoretice și interviu). 


Rezultatul acestui efort laborios și costisitor ar trebui să fie o instituție mai eficientă în colectarea dărilor către stat și în combaterea evaziunii fiscale, care ajunsese la 35 - 40% din PIB în 2013. 


Cele mai mari așteptări vizau Direcția Generală Antifraudă Fiscală. "Părinții" ei afirmau la acea vreme că va fi cu totul altceva decât Garda Financiară: o instituție de profesioniști incoruptibili, care vor veni de hac economiei subterane. 


Cutremur la Antifrauda Fiscală 
Se vede că așteptările guvernanților au fost înșelate, că lucrurile nu merg de loc bine, din moment ce au decis să aducă importate schimbări în structurile Fiscului. Pe data de 20 februarie 2020, Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică un proiect de act normativ ce are în vedere reorganizarea ANAF. 


În primul rând, coordonarea activităților de control (inspecția fiscală și antifraudă fiscală) trece în mâna unui singur vicepreședinte al ANAF, care va avea viziunea de ansamblu a acestora. 


"Nu se mai justifică existența a două posturi de vicepreședinte care să coordoneze activitățile de control în mod separat", se arată în nota de fundamentare a hotărârii de guvern. 


Direcția Generală Antifraudă Fiscală va fi reorganizată prin reducerea numărului de direcții și servicii de la nivel central și teritorial. Drept urmare, 45% din totalul posturi de conducere vor dispărea, fapt ce va duce la fluidizarea procesului decizional. În același timp, în conformitate cu prevederile OUG nr. 24/2020, se schimbă statutul inspectorilor antifraudă fiscală în cel de funcționari publici. 


Se propune înființarea Direcției Generale de Management al Riscului, care va prelua activitățile de analiză de risc de la structurile ce aveau atribuții în acest domeniu și care va fi în subordinea directă a președintelui ANAF. Analiza de risc este considerată funcția cheie a planificării activității Fiscului. Reorganizarea ei va duce la eliminarea paralelismelor din activitate, a suprapunerii acțiunilor de control, a abordărilor parțiale ale unor riscuri fiscale, dar și la evitarea tratamentelor neunitare și disproporționate ale nivelului de risc, se arată în nota de fundamentare. În prezent, analiza de risc este efectuată atât de structurile centrale, cât și către cele teritoriale, fără să existe o abordare unitară a riscurilor. 


Pe viitor, inspecțiile fiscale vor avea ținte clar definite, iar cazurile penale vor fi transmise instanțelor de judecată. 


150 de posturi de conducere vor dispărea 


Tot în subordinea directă a președintelui ANAF se va afla Direcția Generală de Strategie și Monitorizare a Proceselor, înființată prin reorganizarea Direcției Generale de Strategie și Relații Internaționale. Noua structură va face estimări, va urmări realizarea veniturilor bugetului general consolidat, va monitoriza periodic activitatea instituției, a gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate, îmbunătățirea activității instituționale și a serviciilor oferite contribuabililor. În cadrul noii direcții vor funcționa o structură pentru reforme și una de relații internaționale.


Va fi înființată o unitate de management a informației, la nivel de direcție, care să cuprindă oameni cu experiență de business, dar și personal cu experiență în domeniul IT, pentru a accelera procesul de informatizare a Fiscului. Ea va funcționa în subordinea secretarului general al ANAF. 


Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale va fi în subordinea vicepreședintelui coordonator al activității de colectare, urmărindu-se creșterea gradului de recuperare a creanțelor ce fac obiectul hotărârilor judecătorești. 


Activitatea operațională de inspecție fiscală în cazul persoanelor fizice cu mari averi se va realiza la nivel regional, respectiv la nivelul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.


Direcția Generală de Planificare Monitorizare și Sinteză se va numi Direcția Generală de Monitorizare, Venituri și Sinteză. 
Totodată va fi reanalizată repartizarea numărului de posturi pentru fiecare administrație județeană, în funcție de următoarele criterii:
- ponderea veniturilor colectate de fiecare organ fiscal în total venituri
realizate; 
- numărul și dispersia în teritoriu a contribuabililor administrați de
organele fiscale din subordine; 
- costul colectării înregistrat la fiecare unitate fiscală. 


XXX 
Inițiatorii proiectului de act normativ consideră că măsurile de reorganizare propuse vor conduce la eficientizarea activității
ANAF și la reducerea costurilor. Vor fi desființate 150 de posturi de conducere (aproximativ 5,5% din total). În plus, se propune reducerea a 2.000 de posturi vacante din totalul posturilor alocate Fiscului. 


Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.3032 secunde