€ 4.7612
£ 5.3976
$ 4.256

Mai multe ştiri online:

Rentierii au obligația să se prezinte la APIA pentru viza anuală

Ştire online publicată Joi, 02 Martie 2017. Autor: Ion TIȚA-CĂLIN
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 1 martie - 31 august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, pentru obținerea vizei aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol. 


Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să semneze o declarație pentru obținerea vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoțită de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către Centrul județean al APIA, respectiv al Municipiului București, va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar și în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de expertiză medicală, respectiv de:


1) carnetul de rentier agricol;


2) actul de identitate al solicitantului;


3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru solicitanții pensionați pe caz de boală, în original. Decizia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie;


4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;


5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările și completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;


6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se depune opțional)


În cazul în care se constată că datele declarate de solicitanți nu corespund realității, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare.


Solicitanții prezintă la oricare centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, documentele menționate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanților.


Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 și alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poștal sau virament bancar.


Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moștenitorii săi, cu condiția respectării prevederilor art.7 din Legea 247/2005 Titlu XI, doar dacă, până la 31 august 2017, moștenitorii vor depune la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original și copie), actul de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă și irevocabilă” (original și copie), B.I/C.I./pașaport al moștenitorului (original și copie), împuternicire/declarație notarială din care să reiasă acordul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum și un extras de cont pe numele solicitantului.


Legislație:
Legea nr. 247/2005 Titlul XI – Renta viageră Agricolă, privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;


OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Titlului XI „Renta viageră agricolă” Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;


Ordinul MADR/MFP nr. 104/508/2009 - pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltarii rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005;


Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viagera agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;


Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia cu modificările ulterioare;


Ordinul MADR/MFP nr. 33/1633/2011 - privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii și justiției, precum și unele măsuri adiacente;


Ordonanța de Urgență nr. 106/2011 pentru modificarea titlului XI "Rentă viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și pentru stabilirea unor măsuri privind plata rentei viagere agricole în anul 2011;


Ordinul MADR/MFP nr. 39/413/2012 - pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.272/26.503/2005.


Distribuie :

Articole de la acelaşi autor

Top ştiri din ultimele 7 zile

Eveniment
luni, 20 mai Foto : Vine! Foto cu Radu Mazăre în cursa TAROM Paris - București 37465 vizite, 0 comentarii Vine! Foto cu Radu Mazăre în cursa TAROM Paris - București
Actual
ieri, ora 11:35 Foto : Veste bună pentru români. Când se anunță următoarea minivacanță 2167 vizite, 0 comentarii Veste bună pentru români. Când se anunță următoarea minivacanță
Politică
marti, 21 mai Foto : UPDATE. Radu Mazăre, dus la Penitenciarul Rahova 1920 vizite, 0 comentarii UPDATE. Radu Mazăre, dus la Penitenciarul Rahova
ziare & stiri Revista presei
Pagina a fost generata in 0.8797 secunde