Industria ospitalităţii va primi ajutor de la stat

Duminică, 06 Decembrie 2020, 19:30
120
Industria ospitalităţii va primi o infuzie de încă 500 de milioane de euro, ajutor de la stat. Operatorii din turism, afectaţi de pandemia de coronavirus vor beneficia de o schemă de ajutor de stat, din surse de finanţare fonduri publice naţionale şi/sau din fonduri externe nerambursabile, în vederea supravieţuirii sau relansării activităţii, a precizat într-un comunicat pe pagina de Facebook, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. „Această schemă de ajutor îşi propune să salveze de la faliment un număr important de agenţi economici din turism şi să salveze locurile de muncă generate de aceştia. În acest fel, se doreşte împiedicarea efectului de domino economic, ce ar putea avea grave implicaţii la nivel national”, se subliniază în comunicatul Ministerului Energiei. 


Prin intermediul acestei măsuri, se vor acorda ajutoare de stat unui număr estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentaţie şi 5.460 agenţii de turism. Beneficiarii vor avea obligaţia menţinerii activităţii pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni de la data semnării contractului. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar este de 800.000 euro/întreprindere. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Cursul de schimb euro/lei pentru calcularea plafonului maxim este cel al Băncii Naţionale a României, valabil la data emiterii acordului de finanţare. Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat, astfel, la 500 milioane de euro, echivalent în lei. Pentru a obţine ajutorul de stat trebuie să vă înregistraţi, accesând sistemul informatic dedicat acestui program şi să completaţi formularul electronic al solicitantului. Apoi trebuie să depuneţi declaraţia pe proprie răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19, ajutoarele de minimis, precum și cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii; să depuneţi o declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019, cu excepția microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie, dar care, odată ce au primit ajutor de salvare, să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanția, iar cele care au primit ajutor pentru restructurare, să nu mai facă obiectul unui plan de restructurare; să depuneţi online balanțele de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților; să depuneţi online raportările contabile semestriale; să depuneţi certificatul de atestare fiscală; se mai depune declarația pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării Comsiei Europene nr. 4885 final din data de 14.07.2020. 


Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor în 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. În procesul de implementare a schemei se va utiliza mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor, însoțite de documentația completă, și conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată pentru înregistrarea și administrarea ajutorului de stat, în scopul acestei scheme.


Pagina a fost generata in 0.293 secunde