Fiscul propune sancțiuni graduale și legalizarea bacșișului

Joi, 16 Aprilie 2015
182
Pe site-ul Ministerului de Finanțe a fost pus în dezbatere publică proiectul de act normativ care modifică OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Scopul acestuia "este eliminarea aplicării disproporționate a sancțiunilor prevăzute de reglementările în vigoare în cazul neemiterii bonurilor fiscale și a neutilizării caselor de marcat fiscale".

Au fost introduse prevederi care permit aplicarea graduală a sancțiunilor. Activitatea firmelor va fi suspendată doar începând cu cea de a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni. Suspendarea activității va putea fi făcută pentru o perioadă de 30 de zile față de o perioadă de una-trei luni prevăzută în actuala reglementare.

Sancțiunile graduale prevăzute de proiectul de act normativ sunt următoarele:

- dacă diferența constatată este de până la 1% inclusiv, dar nu mai mult de 100 lei inclusiv, din valoarea înregistrată în casa de marcat până la ora controlului, fapta se sancționează cu avertisment;

- dacă diferența constatată este mai mare de 1%, dar nu mai mult de 100 lei inclusiv, amenda este de la 2.000 lei la 5.000 lei;

- dacă diferența constatată este cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei inclusiv, dar este mai mică de 1% inclusiv, amenda este de la 10.000 lei la 15.000 lei;

- dacă diferența constatată este cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei inclusiv, dar este mai mare de 1%, amenda este de la 15.000 lei la 20.000 lei, iar activitatea se suspendă pentru 30 de zile, începând cu cea de-a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni;

- dacă diferența este mai mare de 1.000 lei, dar este mai mică de 1% inclusiv, amenda este de la 20.000 lei la 25.000;

- dacă diferența constatată este mai mare de 1.000 lei și mai mare de 1%, amenda este de la 25.000 lei la 30.000 lei, iar activitatea se suspendă pentru 30 de zile, începând cu cea de-a doua abatere constatată într-un interval de 24 de luni;

Actul normativ reglementează modalitatea de stabilire a diferenței precum și a ponderii valorice din diferențele neînregistrate fiscal, în cazul în care faptele au fost săvârșite anterior controlului.

Proiectul de OUG propune definirea sumelor încasate în plus, sub formă de bacșiș, în vederea evidențierii acestui tip de venit pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestuia de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație. Aceste sume vor fi fisca-lizate, conform prevederilor Codului fiscal.

Astfel se elimină posibilitatea apariției unor interpretări eronate cu privire la proveniența sumelor înca-sate cu titlu de bacșiș. Conform proiectului de act normativ publicat pentru dezbatere publică, "prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici (....) precum și restul dat de vânzător clientului și nepreluat de acesta în mod voluntar. Bacșișul nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii."

Totodată, va fi interzis ca operatorii economici să condiționeze, sub orice formă, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacșișului.

Impozitarea propusă vizează:

- impozitarea bacșișului ca profit al operatorului economic în cazul în care acesta nu se distribuie salariaților (16% sau 3% în cazul microîntreprinderilor);

- necuprinderea bacșișului în sfera TVA;

- impozitarea la nivelul angajatului cu 16% impozit pe venit din alte surse, prin reținere la sursă, în cazul în care bacșișul se distribuie salaria-ților;

- necuprinderea în baza de impozitare a contribuțiilor sociale și a contribuțiilor sociale de sănătate - deci netaxarea din acest punct de vedere al contribuțiilor sociale. 


Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.2602 secunde