Execuția bugetară este grav bolnavă și nu se va însănătoși prea curând

Joi, 30 Ianuarie 2020
162
Măsura oricărei guvernări este execuția bugetară. Este o adevărată știință să impui taxe și impozite corecte, echitabile, care să nu împovăreze populația și mediul de afaceri, să le colectezi combătând marea și mica evaziune și criminalitatea economică, să redistribui sumele obținute pentru a susține dezvoltarea țării, creșterea calității serviciilor sociale, plata pensiilor, combaterea sărăciei, buna funcționare a instituțiilor statului, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești și securitatea națională. 
Guvernarea social-democrată a demonstrat că nu deține această știință. Drept dovadă, execuția bugetului general consolidat pe anul 2019 s-a încheiat cu un deficit record de 48,3 miliarde de lei sau 4,6% din produsul intern brut. Grație Guvernului Dăncilă, țara noastră a depășit cu mult ținta de deficit excesiv de 3%, stabilită de Uniunea Europeană. 


Potrivit analizei realizate de conducerea liberală a Ministerului Finanțelor Publice, deteriorarea amplă a deficitului bugetului general consolidat în anul 2019 față de ținta de 2,76% din PIB a fost determinată de majorarea programată a unor categorii de cheltuieli, fără acoperire în creșterea corespunzătoare a veniturilor bugetare sau economii substanțiale realizate la alte categorii de cheltuieli. 


În 2019, veniturile bugetare au însumat 321,13 miliarde de lei. Chiar dacă au crescut cu 8,8% față de nivelul înregistrat în anul precedent, ele au fost mai mici cu 6,3% (respectiv 21,5 miliarde de lei) față nivelul programat. 
În schimb, cheltuielile bugetare au făcut un salt de 14,7% față de anul 2018, ajungând la 369,43 miliarde de lei, fiind doar cu 0,4% mai mici față de programul inițial. 


În structură, cheltuielile de personal (care reprezintă 27,70% din totalul cheltuielilor) au înregistrat o creștere de 18,8%. Cheltuielile cu bunurile și serviciile (14,29% din total) au crescut cu 18,3%. Pentru dobânzile la creditele luate de stat în vederea acoperirii găurilor din buget au fost cheltuite 12,15 miliarde de lei (3,29% din total), cu 6,1% mai puțin față de anul 2018. 


Cheltuielile cu asistența socială (31,06% din total) au făcut un salt de 13,2% ca urmare a majorării punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018 (la 1.100 lei) și cu 15% de la 1 septembrie 2019 (la 1.265 lei), a creșterii nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 1 iulie 2018 și 1 septembrie 2019 (de la 520 lei la 640 lei și ulterior la 704 lei), precum și de majorarea alocațiilor pentru copii. 


Cheltuielile pentru investiții au însumat 43,61 miliarde de lei (11,80% din total) și au crescut cu 27,4%. În schimb, cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 27,99 miliarde de lei (7,58% din total), cu 10,43 miliarde de lei mai mici decât prevederile bugetare inițiale pe anul 2019. 


XXX 
Din păcate, dezechilibrele majore generate de guvernarea social-democrată între veniturile și cheltuielile bugetului general consolidat vor afecta România pe o perioadă îndelungată. Eliminarea crizelor profunde de pe piața muncii, din sănătate și învățământ, scoaterea infrastructurii de transport rutier și feroviar din starea de înapoiere rușinoasă, eliminarea inechităților crase din sistemul de pensii și salarizare, corectarea legislației economice și refacerea încrederii investitorilor autohtoni și străini în statul român presupun un efort îndelungat. 


Bătăliile politice ce se duc în aceste zile în Parlamentul României sunt cea mai bună dovadă că rănile bugetare vor mai fi multă vreme zgândărite și nu se vor vindeca prea curând. 


Pagina a fost generata in 0.2345 secunde