Deficitul bugetului general consolidat a sărit la 16,8 miliarde lei

Marţi, 06 Noiembrie 2018
Execuția bugetului general consolidat al României pe primele nouă luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB. Veniturile, în sumă de 205 miliarde lei, reprezentând 21,7% din PIB, sunt cu 13,6% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Se înregistrează creșteri în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,3%) și din veniturile nefiscale (+19,4%). Se constată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 9,0%, ajungând la 42,4 miliarde lei. Veniturile din accize au crescut la 21,0 miliarde lei, fiind mai mari cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 4,2%.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 25,3%.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 221,7 miliarde lei, fiind cu 18,4% mai mari față de aceeași perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 25,3% mai mari, iar cele cu bunurile și serviciile au crescut cu 9,2%.

Dobânzile sunt cu 21,5% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentând 1% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 12,5%.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 15,2 miliarde lei, cu 25,7% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.