Cum puteți obține ajutoare de stat pentru stocarea cărnii de porc

Joi, 02 Aprilie 2015
64
A fost publicat Regulamentul (UE) nr. 360/2015, prin care a fost deschisă perioada de depunere a cererilor pentru obținerea unor sume comunitare, pentru depozitarea privată a cărnii de porc.

Depozitarea privată a cărnii de porc reprezintă un ajutor acordat în situația în care prețul mediu de piață pentru carcasele de porc se află sub prețul de referință așa cum este acesta stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1308/2013, respectiv 1.509,39 euro/tonă, și are un impact negativ semnificativ în acest sector.

Scopul principal al măsurii este de a sprijini producătorii agricoli și deținătorii de carne de porc de a-și valorifica producția de carne de porc pentru restabilirea echilibrului lor financiar și pentru a avea posibilitatea reluării producției.

Perioada de depozitare, poate fi de: 90 de zile, 120 de zile sau 150 de zile.

Cantitatea minimă la care se referă cerere de sprijin este de 10 tone în cazul produsului dezosat și 15 tone în cazul produsului cu os.

Solicitantul trebuie să constituie o garanție de 20% din cuantumul ajutorului financiar pe care il va solicita. Valoarea garanției se stabilește în euro și va fi convertită în monedă națională la ultimul curs de schimb al Băncii Centrale Europene dinaintea lunii în care se depune garanția. 


Cererea de sprijin privind depozitarea privată a cărnii de porc se depune la APIA Central însoțită de dovada constituirii unei garanții, de 20% din cuantumul ajutorului solicitat în funcție de sumele forfetare menționate în Regulamentul (UE) nr. 360/2015. 
 

Beneficiarii sprijinului sunt persoane fizice autorizate, II, IF și/sau juridice, plătitori de TVA, care îndeplinesc următoarele condiții:


- își desfășoară activitatea în sectorul cărnii și/sau cel al creșterii animalelor și sunt înscriși în Registrul Comerțului și dețin autorizație sanitar - veterinară;


- dispun în vederea depozitării de instalații corespunzătoare autorizate sau au încheiate cu terți autorizați contracte de depozitare în acest sens.


Dacă cererea este eligibilă solicitantul are obligația de a încheia un contract privind acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată carne de porc, cu APIA, în conformitate cu prevederile Reg. CE nr. 826/2008 (model afișat pe site-ul oficial al instituției: www.apia.org.ro).


Prin contract solicitantul se obligă să depoziteze numai carne proaspătă de calitate bună, eligibilă și vandabilă, provenind de la porci:


- crescuți în Uniunea Europeană în ultimele două luni;


- sacrificați în abatoare agreate de Uniunea Europeană pentru punerea pe piața comunitară, în timp de maximum 10 zile înaintea datei de introducere în stoc;


- animale sănătoase crescute în conformitate cu cerințele sanitar veterinare specifice și sunt marcate corespunzător de autoritatea sanitar veterinară competentă.


Cantitatea care face obiectul ajutorului va fi cea sigilată de inspectorul APIA, determinată în urma cântăririi la intrarea în depozitul final și specificată în actele de finalizare a preluării. Ulterior acestei proceduri este depozitată în termen de maxim 28 de zile de la data încheierii contractului. 


Intrările în depozitul de destinație se vor face în conformitate cu graficul de intrare în depozit care este anexă la contract.

Plata ajutorului finaciar se va face:


- în avans (după minim 60 de zile de depozitare);


- la termen.


Produsele eligibile precum și sumele forfetare aferente sprijinului sunt prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 360/2015. Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.4802 secunde