€ 4.732
£ 5.2698
$ 4.195

Mai multe ştiri online:

Crește numãrul posturilor din Ministerul Transporturilor

Ştire online publicată Joi, 08 Ianuarie 2015. Autor: Ion TIȚA-CĂLIN
A fost pus în dezbatere publicã un proiect de hotãrâre de guvern privind organizarea și funcþionarea Ministerului Transporturilor, prin care se suplimenteazã numãrul de posturi din instituþie. Potrivit referatului de susþinere a proiectului schimbãrile preconizate sunt urmãtoarele: „Potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã nr. 85/2014 pentru aprobarea unor mãsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, Ministerul Fondurilor Europene preia activitatea, structura și personalul Direcþiei Generale Managementul Fondurilor Externe care îndeplinește funcþia de Autoritate de management pentru Programul Operaþional Sectorial Transport, cu excepþia unui numãr de 8 posturi care rãmân la Ministerul Transporturilor. 


Prin proiectul de act normativ propus atribuþiile ministerului se reduc în mod corespunzãtor.

Potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã nr. 86/2014, Compania Naþionalã de Autostrãzi și Drumuri Naþionale din România este preluatã de la Departamentul pentru Investiþii Strãine și Parteneriat Public-Privat și funcþioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor. În aceste condiþii atribuþiile Ministerului Transporturilor se completeazã în mod corespunzãtor prin proiectul de act normativ propus.


Conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã nr. 86/2014 Ministerul Transporturilor preia un numãr de 28 de posturi din structura Departamentului pentru Investiþii Strãine și Parteneriat Public-Privat, dintre care 20 de posturi vacante împreunã cu fondurile aferente și 8 posturi ocupate, împreunã cu personalul și fondurile aferente. 


Prin actul normativ propus se are în vedere modificarea structurii organizatorice a Ministerului Transporturilor, modificarea numãrului maxim de posturi, precum și modificarea corespunzãtoare a atribuþiilor Ministerului Transporturilor.

Prin trecerea unui numãr de 13 spitale din subordinea Ministerului Sãnãtãþii, conform OUG nr. 27/2014, în subordinea Ministerului Transporturilor, se completeazã litera B din Anexa nr. 2 cu spitalele preluate și cu numãrul maxim de posturi aferent fiecãrui spital.

Prin proiectul de hotãrâre propus se respectã procentul maxim de 12% pentru funcțiile de conducere din numărul total al posturilor și prevederile privind constituirea compartimentelor din cadrul organigramei.” 


Distribuie :

Articole de la acelaşi autor

Top ştiri din ultimele 7 zile

ziare & stiri Revista presei
Pagina a fost generata in 0.7597 secunde