CCINA organizează cursul „Auditor intern al sistemului de management integrat calitate - mediu - OHSAS”

Joi, 21 Ianuarie 2021
211
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, prin Centrul Enterprise Europe Network Constanța, în colaborare cu SUN CERT SRL - Organism de Certificare Sisteme de Management, organizează cursul cu tema: „Auditor intern al sistemului de management integrat calitate – mediu – OHSAS în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 şi ISO 45001:2018".

Cursul are durata de trei zile (câte 6 ore pe zi) și se desfășoară în perioada 10 – 12 februarie 2021.

Tematica cursului este următoarea:

- Terminologia specifică sistemului de management integrat calitate-mediu- OHSAS. Principii;

- Prezentarea şi explicarea cerinţelor standardelor de referinţă – SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR 45001. Aplicații practice;

- Auditul – terminologia specifică. Tipuri de audit;

- Efectuarea auditului intern pentru sistemul de management integrat în conformitate cu standardul de referinţă SR EN ISO 19011:2018 „Ghid pentru auditarea sistemelor de management”, aplicaţii practice (analiza documentaţiei de sistem, raportarea constatărilor, planificarea auditului, întocmirea documentelor de audit, tehnici de dialog şi comunicare ale auditorului, tehnici de colectare a dovezilor de audit, evaluarea conformităţii sistemului cu standardul de referinţă, elaborarea concluziilor auditului şi întocmirea raportului de audit, încadrarea neconformităţilor).

Lectorul cursului, Irena Niculiţă, deţine numeroase certificate de formare profesională în domeniul auditului şi a sistemelor de management, precum şi o experienţă de peste 15 ani în domeniul auditului de terţă parte şi a sistemelor de management. În prezent, este auditor de terță parte pentru sisteme de management al calității, de mediu și politici anti-mită, și formator cu îndelungată experiență în domeniul managementului calității, mediului și managementului riscului. Pagina a fost generata in 0.3435 secunde