Bugetele statului cheltuiesc mai mult decât încasează

Joi, 16 Mai 2019, 21:46
118
Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice, execuția bugetului general consolidat pe primele trei luni ale anului 2019 s-a încheiat cu un deficit de 5,5 miliarde de lei, respectiv 0,54% din PIB.
Veniturile bugetare încasate au fost cu 12,5% mai mari decât aceeași perioadă din 2018, totalizând 74,7 miliarde lei. Au înregistrat creșteri:
încasările din contribuțiile de asigurări (+21,9%), accize (+16,8%), TVA (+14,8). 
Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea efectivului de salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar și de transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în cea a angajatului. Veniturile din TVA au crescut cu 14,8%, ajungând la 15,3 miliarde de lei. De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 8%. 
S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 16%, pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. 
Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 3,8 miliarde de lei. 


În schimb, cheltuielile bugetului general consolidat au crescut cu 13,2%, ajungând la 80,2 miliarde de lei. Cheltuielile de personal au fost cu 25,7% mai mari față de cele realizate în primele trei luni ale anului 2018, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate personalului bugetar. 


Cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu 18%, iar cheltuielile cu dobânzile au fost mai mari cu 15,5%. 
Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 15%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018 și de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei. 
Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 4,9 miliarde lei. 


Pagina a fost generata in 0.1816 secunde