APIA așteaptă carnetele de rentă viageră la vizat

Marţi, 02 Martie 2021, 21:23
196
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă că a început campania de vizare a carnetelor de rentă viageră. Până la sfârşitul lui august 2021 se pot depune declaraţiile de vizare a cererilor şi documentelor justificative prin mijloacele electronice de comunicaţii sau poştă/curier. Pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2020, Centrele judeţene APIA vor primi cererile de vizare a carnetelor de rentă viageră. Persoanele care nu au posibilitatea să trasnmită cererile electronic sau cu poşta se pot deplasa la sediul agenţiilor judeţene APIA. Vizarea electronică presupune ca funcţionarii agenţiei să contacteze telefonic rentierii. Rentierii agricoli trebuie să prezinte o serie de documente la depunerea declaraţiei de vizare, printre acestea sunt copie CI/BI/paşaport/contractele de arendare/deciziile de la comisiile de expertiză medicală grad I sau II, decizia pentru limită de vârstă (dacă e cazul), dovadă cont bancar activ, procura notarială, ş.a.m.d. APIA atrage atenţia că, în cazul în care datele declarate nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până la data completării dosarului conform prevederilor legale în vigoare. Plata rentei viagere agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2021, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului, dar poate fi încasată de moştenitorii săi pentru anul 2020, până la data limită 15.10.2021 a cererii de moştenitor. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora. 

Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.1965 secunde