Administrația portului Constanța a lansat un proiect de mediu de aproape 12,7 milioane euro

661
r Portul va fi dotat cu o stație de tratare a apelor uzate colectate de la nave și o navă tanc autopropulsată, multifuncțională, de 500 tdw

În ultimele două decenii, portul Con-stanța a trecut prin transformări calitative impresionante, care l-au propulsat în rândul celor mai importante porturi ale Europei.

Pe de altă parte, el și-a propus să intre în rândul porturilor ecologice. Astfel, în anul 2003, au fost finalizate lucrările de modernizare a celor 16 stații pompare a apelor uzate din zonele de nord și de sud ale portului, investiție pentru care Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a cheltuit 20 de miliarde de lei vechi.

În vara anului 2007, a fost finalizat proiectul privind managementul deșeurilor, care fusese lansat din 1998. Au fost date în exploatare rampa ecologică, incineratorul pentru deșeurile periculoase și nava depol "Nicolae Zeicu", stația de tratare a apelor uzate și de santină și stația de tratare a deșeurilor de levigat. Realizarea întregului program a costat 22 milioane euro, finanțarea fiind asigurată de Banca Europeană de Investiții, în proporție de 49%, iar restul de 51%, din fondurile proprii ale Administrației portuare.

Pe data de 28 noiembrie 2016, în cadrul unei conferințe de presă, Administrația portuară a lansat proiectul "Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în portul Constanța - PROTECT". Noul obiectiv in-vestițional a fost prezentat de Ioana Cristina Cuc - președintele consiliului de administrație al CNAPMC și Nicolae Dan Tivilichi - directorul general al CNAPMC. Din partea Autorității Navale Române a participat Paul Brânză - directorul departamentului de inspecții siguranță și securitate navală.

În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele:

- cheul de acostare aferent Danei DA2 (de la digul de nord) va fi prelungit cu 130 de metri. Totodată va fi construită o platformă de 4.370 metri pătrați, în spatele noului front de acostare;

- pe platforma nou creată, vor fi amplasate echipamentele și utilitățile necesare proceselor tehnologice specifice navelor tehnice, inclusiv o nouă instalație de tratare a apelor uzate colectate de la nave, în scopul separării și tratării lor;

- accesul maritim în portul Constanța va fi îmbunătățit prin înnoirea și modernizarea sistemului de semnalizare aferent bazinelor portuare și a șenalului navigabil;

- parcul de nave tehnice al portului Constanța va fi completat prin achiziționarea unei nave tanc autopropulsată, multifuncțională, cu capacitatea de 500 tdw, destinată colectării deșeurilor de la nave.

Nouă stație de tratare a apelor uzate colectate de la nave va permite depozitarea provizorie separată și stabilirea unui flux tehnologic în funcție de tipul de apă tratată, ceea ce va permite reducerea consumurilor de curent electric, reactivi etc. Ea va asigura separarea în trei trepte a apelor de santină, apelor din tancuri, apelor uzate menajere, apelor gri și de balast de la nave: separarea gravitațională (a corpurilor solide); separarea fizico - chimică (a hidrocarburilor), epurarea biologică și chimică.

Tancul autopropulsat, multifuncțional, de 500 tdw va avea următoarele caracteristici: lungimea - 47,60 metri, lățimea - 9,50 metri, pescajul - 1,85 metri, 600 - 650 tone registru brut, va atinge o viteză de 10 - 11 noduri, va avea o autonomie de deplasare de 800 mile marine și va avea facilități de cazare pentru un echipaj de șase persoane.

Proiectul este realizat în cadrul programului de finanțare "Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)"/"Connecting Europe Facility" (CEF). CNAPMC, în calitate de beneficiar, și Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), în calitate de autoritate de management, au semnat, pe 24 octombrie 2016 contractul de finanțare.

Bugetul proiectului este de 12.696.125 euro (fără TVA), din care: 85% (10.791.706 euro) este finanțare CEF, iar 15% (1.904.419 euro) este contribuție de la bugetul de stat. Perioada de implementare a proiectului este 1 iulie 2016 - 31 iulie 2019.

Necesitatea acestui nou proiect de mediu decurge din responsabilitățile pe care România și le-a asumat prin aderarea la convențiile maritime intenaționale Marpol 73/78, COD IMDG. Acestea obligă autoritățile portuare (CNAPMC în cazul țării noastre) să asigure preluarea apelor de santină, apelor din tancuri, apelor uzate menajere, apelor gri și de balast de la nave, în anumite condiții (cu nave specializate, de anumite dimensiuni), să le trateze și să le neutralizeze la uscat, în instalații care să respecte cerințele impuse de convențiile internaționale.

Noul proiect se înscrie în preocupările CNAPMC cu privire la asigurarea unui mediu curat, ferit de pericole, contribuind, astfel, la protejarea ariei ROSPA 0076 "Marea Neagră".

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.325 secunde