Administrația portuară stă cu sabia Consiliului Concurenței deasupra capului

675
1
Administrația portuară stă cu sabia Consiliului Concurenței deasupra capului - administratia-1460047208.jpg
- Dacă va fi găsită vinovată de abuz de poziție dominantă, compania ar putea primi o amendă de până la 30,6 milioane lei

În urmă cu trei luni, Organizația Patronală "Operatorul Portuar" și câteva companii portuare au sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu "abuzul de poziție dominantă a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța".

Faptele vizate ca făcând obiectul abuzului se referă la contractele de închiriere a domeniului public portuar. În esență, este vorba de clauza de trafic pe care consiliul de administrație al CNAPMC a introdus-o în contractele de închiriere a domeniului public portuar. Conform acesteia, operatorii portuari, în calitate de chiriași, trebuie să se angajeze că vor atinge o anumită performanță, constând în manipularea unei anumite cantități de marfă, și că vor suporta consecințele în cazul neîndeplinirii traficului prevăzut în contract.

Ieri, Organizația Patronală "Operatorul Portuar" a fost înștiințată prin adresa nr. 5256 din 6 aprilie 2016, că "în urma plângerii sus-menționate, prin Ordinul nr. 249 din 4 aprilie 2016, emis de președintele Consiliului Concurenței, autoritatea de concurență a dispus declanșarea unei investigații având ca obiect posibila încălcare a regulilor de concurență de către Compania Națională

Administrația Porturilor Maritime Constanța."

Dar să vedem ce prevede ordinul semnat de Bogdan Chirițoiu, președintele instituției de concurență. După ce se precizează baza legală, care stă la baza lui se prezintă considerentele care stau la baza deciziei.

"Având în vedere:

1. Comportamentul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța privind o posibilă condiționare a accesului la o facilitate esențială, cum este infrastructura de transport naval, de acceptarea unor termeni comerciali de natură a crea posibile disfuncționalități pe piețele aflate în aval, referitoare la:

- impunerea unor tarife/chirii de utilizare a domeniului public portuar posibil inacceptabile, fără o fundamentare justificată de considerente de ordin economic;

- impunerea unei clauze de trafic anual, posibil inacceptabilă.

La acestea se adaugă condiționarea eliberării documentelor necesare desfășurării activității economice în perimetrele portuare de acceptarea încheierii contractelor de închiriere în condițiile de mai sus.

2. Neîndeplinirea de către CNAPMC a obligațiilor ce îi revin potrivit legii, de asigurare a caracteristicilor tehnice minime ale elementelor de infrastructură prin:

- neasigurarea lucrărilor de dragaj de întreținere;

- impunerea efectuării lucrărilor de dragaj de întreținere de către operatori, pe cheltuiala acestora.

3. În plus, CNAPMC a emis un document de natură strategică (master plan) cu impact direct asupra activității operatorilor economici care își desfășoară activitatea în porturile aflate sub administrarea sa, fără consultarea acestora."

În baza celor arătate mai sus, s-a emis următorul ordin:

"Se dispune declanșarea investigației privind posibila încălcare a prevederilor art. 6 alin. (1) și/sau a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea Concurenței, de către CNAPMC pe:

- piața reprezentată de închirierea terenurilor aparținând domeniului public al statului și care fac parte din infrastructura portuară aflată în administrarea CNAPMC;

- piața reprezentată de activitățile dependente de accesul în condiții optime la infrastructura portuară, în speță operarea portuară (încărcarea – descărcarea navelor), transportul maritim de mărfuri, precum și orice alte activități conexe acestora."

Ca raportor al investigației a fost desemnată Bucur Elena Carmen, inspector de concurență în cadrul Direcției Servicii, care va lucra împreună cu o echipă de investigație.

Ordinul poate fi atacat la Curtea de Apel București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal.

Practicile abuzive ale întreprinderilor aflate în poziție dominantă sunt prevăzute la articolul 6 din Legea concurenței, printre ele numărându-se și cele imputate CNAPMC.

Dacă investigația va confirma existența abuzului, Consiliul Concurenței poate lua următoarele măsuri, după caz: a) să ordone încetarea practicilor anti-concurențiale constatate; b) să dispună măsuri interimare; c) să accepte angajamente; d) să aplice amenzi; e) să formuleze recomandări, să impună părților condiții sau alte obligații.

Potrivit articolului 55 din lege, abuzul de poziție dominantă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării faptelor.

În cazul CNAPMC, amenda ar putea fi între 153.077 lei și 30.615.500 lei. Dacă - Doamne ferește! - compania va fi sancționată, cine o va achita? În prima fază, amenda va fi suportată de CNAPMC. Mai apoi, acționarii - adică Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea - vor recupera paguba de la cei vinovați de săvârșirea abuzului, adică de la administratorii și managerii numiți în baza OUG 109/2011 privind guvernanța corporatistă.

Comentează știrea

Elena
8 aprilie 2016
Administratia portuara

De controlat daca este adevarat! Cautam colaboratori seriosi! Ofertă speciala pentru cei care vor să faca bani in timpul liber sau full-time. Vei lucra intr-o echipa cu experientă, iar rezultatele sunt deja dovedite. Te vei convinge imediat ca ai facut cea mai buna alegere! Pentru mai multe detalii, cauta-ma acum la adresa de email: esima600922@yahoo.ro

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4951 secunde