Acţionarii EVERGENT Investments au aprobat repartizarea dividentelor

Vineri, 30 Aprilie 2021, 14:52
922
Acționarii EVERGENT Investments au aprobat cu o largă majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor. Principalele decizii au fost: aprobarea repartizării de dividende din rezultatul net al exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, derularea unui nou program de răscumpărare a acțiunilor, diminuarea capitalului social și aprobarea rapoartelor financiare individuale și consolidate aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020. Astfel, s-a aprobat distribuirea dividendelor pentru anul 2020, în valoare brută de 0,043 lei/acțiune, reprezentând aproximativ 75% din rezultatul net înregistrat în 2020, compus din profitul net și câștigul net din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii. Data plății dividendelor este 11 iunie 2021. De asemenea, s-a aprobat un nou program de răscumpărare de maxim 19.625.000 acțiuni, reprezentând 2% din capitalul social. Acțiunile pot fi răscumpărate la un preț minim de achiziție per acțiune egal cu cel raportat de BVB în momentul efectuării achiziției, dar care să nu depășească prețul maxim de 2 lei/acțiune. În urma aprobării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii din 2020 și finalizat în martie 2021, a fost admisă reducerea capitalului social în ședința din 29 aprilie 2021. Astfel, capitalul social al EVERGENT Investments SA s-a diminuat de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50 ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către companie. EVERGENT Investments este un Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), listat la Bursa de Valori București sub simbolul EVER. EVERGENT este fosta SIF Moldova care şi-a schimbat denumirea la începutul lunii martie anul acesta. Societatea deține un portofoliu de active evaluat la 2.258 milioane lei, la 31 martie 2021. Din valoarea totală a activelor administrate, portofoliul de acțiuni cotate deține ponderea principală de 70,3%, în timp ce ponderea acțiunilor necotate este de 9,1%. Principalele sectoare din structura portofoliului, raportat la valoarea totală a activelor, sunt: financiar-bancar 44,5%, energetic 16,5%, industria prelucrătoare 6,2% și imobiliare 6,4%.
Pagina a fost generata in 0.2263 secunde