€ 4.7564
£ 5.5575
$ 4.2005

Mai multe ştiri online:
Restituiri

"Principele Ferdinand și Principesa Maria" - prima școală primară urbană mixtă ridicată în Constanța

Ştire online publicată Vineri, 10 August 2018. Autor: Cuget Liber Online.
Cum bine se știe, după instalarea administrației românești în Dobrogea, în luna noiembrie a anului 1878, eveniment sărbătorit cu mare fast și la Constanța, după cum relata presa vremii, vechea urbe tomitană avea să parcurgă primii pași spre modernizare. În cadrul eforturilor administrației județene și locale se înscriu și cele privind necesitatea dezvoltării învățământului. Prin urmare, la data de 6 februarie 1879 era inaugurată prima școală primară românească din Constanța, un an mai târziu luând ființă și o școală de adulți. Conștient de rolul și importanța dezvoltării învățământului românesc, prefectul Remus Opreanu, în noiembrie 1882, inițiază demersurile construirii „unui edificiu de școală model” în orașul Constanța. Din nefericire, greutățile financiare nu au permis ridicarea lui la acel moment.


Eforturile autorităților județene și locale în această direcție au continuat, astfel încât, în noiembrie 1894, era semnat documentul de recepție finală a clădirii: 


„Proces-verbal
Anul 1894 noiembrie 5
Subsemnații M. Locmanian, Abdul Hagi Zaid, Consilieri comunali și A. Linz Ing. Arh. Comunal, însărcinați prin delegațiunea onor Primăriei Urbei Constanța cu adresa Nr. 7853 din 25 octombrie a.c. cu recepțiunea definitivă a localului Școlii urbane mixtă «Principele Ferdinand și Principesa Maria», transportându-ne astăzi la fața locului, am procedat la facerea recepțiunii conform art. 47 din condițiunile generale am constatat: 
Că lucrările executate atât la localul școalei cât și dependințele lui sunt conform condițiunilor și a caietului de sarcini, planurilor și situațiunei definitive, înaintată cu procesul-verbal dresat la recepțiunea provizorie -
Întreținerea localului și a dependințelor sale, datorită Dl. Antreprenor conform art. 46 condițiunilor generale a fost puțină și executată la timp, în bună condițiune -


Din cele ce preced, rezultând că condițiunile sunt cu totul îndeplinite și localul se află în bună stare, suntem de părere ca să se restituiie D-lui Antreprenor garanția reținută de 10% adică lei 1.560.924.


Drept pentru care s-a dresat prezentul proces-verbal, care, semnat de noi, se va înainta onor Primăriei.
Membri Comisiunii, Consilier M. Locmanian, Consilier Abdula H. Zaid, Ing. Arch. Comunal A. Linz“.
Antreprenorul D. Bărbulescu, pe același proces-verbal, avea să menționeze, sub semnătură „Sunt mulțumit pe coprinderea actului de față și nu mai am nicio pretenție“


(Virgil Coman - Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, fond Primăria Constanța, dosar 6/1882-1894, f. 223-224)


Distribuie :

Top ştiri din ultimele 7 zile

ziare & stiri Revista presei
Inchide
Pagina a fost generata in 0.9244 secunde