O nouă premieră. Cum se face admiterea la liceele vocaționale

Luni, 25 Mai 2020
470
Pandemia cu noul coronavirus schimbă și regulile pentru admiterea la liceele vocaționale. În premieră, probele de aptitudini nu vor mai fi susținute de către elevi la unitățile de învățământ, iar evaluarea se va face pe bază de portofoliu, prin echivalarea unor medii sau online ori pe baza unor înregistrări audio și video.

Elevii de clasa a VIII-a sunt în febra examenelor. După Evaluarea Națională, aceștia vor mai avea de trecut un hop: admiterea la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, în sfârșit, noul calendar pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020 – 2021. Cele mai importante modificări sunt pentru elevii care vor să meargă la un liceu vocațional și care trebuiau să susțină probe de aptitudini pe baza cărora să fie admiși. Acestea nu vor mai fi susținute, iar la profilurile artistic, sportiv, teologic, aprecierea probelor de aptitudini se va face prin note, iar, la profilurile pedagogic și militar, se va face pe bază de calificativ admis sau respins.

Pentru profilul Artistic – arte vizuale, specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale, evaluarea candidaților înscriși se va face pe un portofoliu de lucrări. În schimb, pentru profilul artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă, candidații vor trebui să trimită o înregistrare audio-video cu repertoriul instrumental sau vocal. Aceeași procedură a fost aleasă și pentru admiterea la profilul artistic, specializarea Coregrafie, în cazul candidaților care au absolvit învățământul gimnazial în altă parte decât la o școală sau un colegiu de artă. De asemenea, pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD audio – video, cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor.

Fișă de aptitudini, la profilul pedagogic

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profilul artistic, specializarea Muzică – Secția Teoretică se vor susține online, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele. Iar, pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a la specializarea Coregrafie, se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans clasic și Dans românesc.

În ceea ce privește profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a. Fișa de aptitudini trebuie să conțină tipurile de aptitudini, de comunicare, artistice și fizice, și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip, cum ar fi limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V-VIII la disciplinele respective, media generală a claselor V-VIII la purtare și calificativul Admis sau Respins la profilul pedagogic.

Interviu, la teologie

Pentru profilul teologic, se va susține un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativul admis sau respins, și o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă. Pentru profilul militar, se pot înscrie candidații care au fost declarați admiși la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare. Iar, pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația "Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos", favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere, aceasta fiind o condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică sau pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.Pagina a fost generata in 0.3097 secunde