Noutăți absolute în organizarea concursului pentru directori - interviul are 60% pondere și nu poate fi contestat

Luni, 07 Iunie 2021, 00:01
5813
Aflat în dezbatere publică săptămâna aceasta, Proiectul de Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar vine cu câteva noutăți absolute.

Spre deosebire de ediția din 2016 a aceluiași concurs, când cele trei probe - CV, proba scrisă și interviu (contestabil) – au fost cuantificate prin punctaje separate, a câte maxim 50 de puncte și minim 35, al căror total, nu mai mic de 135 puncte a calificat candidatul, de data aceasta se propune o formulă de calcul:

„Nota finală a candidatului, după susținerea celor două probe, se obține prin formula:

N=(4Ns+6Pi)/10, unde:

Ns=nota obținută la proba scrisă;

Pi=punctajul obținut la proba de interviu;

N=nota finală obținută la concurs”.

Așadar, interviul nu va putea fi contestat și este decisiv în numirea viitorului director, pe o perioadă de patru ani, și nu cinci ani, ca în precedentul mandat.

Este declarat „admis” la proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidații declarați admiși la proba scrisă.

În cadrul interviului, susținut în fața unei comisii de evaluare, cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, se vor evalua:

• Competențele de management strategic, operațional și de comunicare, prin prezentarea unui plan de dezvoltare al școlii pentru care candidează;

• Abilitățile de rezolvare a unor situații-problemă, raportat la contextul și specificul unității de învățământ pentru care candidează;

• Competențele digitale, printr-o probă practică de utilizare a calculatorului.

Comisiile de evaluare a probei de interviu, constituite prin decizie a inspectorului școlar general, au următoarea componență:

1) Președinte - Un reprezentant al inspectoratului școlar;

Membri:

2) Doi reprezentanți ai unității școlare, dintre cadrele didactice titulare ale unității de învățământ, aleși prin vot secret de către Consiliul Profesoral. Consiliile profesorale din unitățile de învățământ vor desemna doi membri titulari în comisie și un membru supleant;

3) Un reprezentant al Consiliului Local, desemnat prin hotărâre a Consiliului Local, respectiv un reprezentant al Consiliului Județean, desemnat prin hotărâre a Consiliului Județean, în cazul școlilor speciale. În cazul în care, în termen de 10 zile de la data solicitării, autoritățile locale nu-și desemnează reprezentantul, acesta va fi reprezentantul Consiliului Local, respectiv județean în consiliul de administrație al unității de învățământ. În cazul în care, din motive întemeiate, reprezentantul consiliului local/județean nu poate fi desemnat, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine cadrul didactic desemnat ca membru supleant de către consiliul profesoral al unității de învățământ.

Pentru comisiile constituite în vederea evaluării candidaților pentru funcția de director și director adjunct la cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, în locul reprezentantului Consiliului Local se desemnează un reprezentant al Ministerului Educației, prin ordin al ministrului.

4) Un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.


5) Secretar - un informatician sau un cadru didactic cu competențe în utilizarea calculatorului.

Teoretic, la finele săptămânii viitoare, conform calendarului propus spre dezbatere, Inspectoratul Școlar Județean Constanța ar urma să anunțe public posturile vacante de director și director adjunct. Pagina a fost generata in 0.4674 secunde