ISJ Constanța caută învățători și educatori

Luni, 24 August 2015, 18:40
597
Astăzi, la Liceul Teoretic "Ovidius", începând cu ora 9, are loc cea de-a doua ședință publică de repartizare pe posturile didactice vacante sau rezervate, respectiv angajarea pe perioadă determinată a candidaților înscriși la concursul național, sesiunea 2015 în județul Constanța, rămași nerepartizați în urma ședințelor de repartizare din 27-28 iulie.


Au dreptul să participe cadrele didactice înscrise la concursul național pentru ocuparea posturilor sesiunea 2015 în județul Constanța care au susținut inspecția specială la clasă în profilul postului în județul Constanța și proba scrisă în orice județ și au obținut minim nota 5 la ambele probe. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, indiferent de județul în care s-a susținut proba scrisă.


În această etapă nu se ocupă posturile didactice, respectiv catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2015-2016 pentru candidații care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ și cadrele didactice debutante înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2015 care au obținut minimum media de repartizare 7 la concursurile pentru ocuparea posturilor, sesiunile 2014 și/sau 2013.


Cele mai multe solicitări sunt pentru posturile de învățătoare (47) și catedrele de matematică-informatică (46).


Pagina a fost generata in 0.2803 secunde