IȘJ Constanța a respins 53 de dosare pentru gradația de merit 2021. Multe sunt ale unor foști directori

10601
Emoțiile personalului didactic, de conducere sau nedidactic care și-a depus dosarul pentru gradațiile de merit ce se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2021 și până în 2026 au luat sfârșit. Zilele acestea, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în urma aprobării Consiliului de Administrație, a făcut publică lista finală, cu rezultatele validate în urma contestațiilor, prilej cu care am putut număra 53 de dosare respinse.

Situația ce urmează a fi transmisă Ministerului Educației se prezintă în felul următor: funcții de conducere - 3 admiși; Palatul Copiilor – un admis (doi respinși); educatoare – 25 admiși (șase respinși), învățători – 38 admiși (un respins administrativ), limba română – 7 admiși (în urma contestării punctajului de 71,5, prof. Nicoleta Bercaru, fost director al Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”, a avut câștig de cauză, fiind admisă la gradație); limba engleză - 3, limba germană – 1 admis (un respins, prof. Mihaela Stan - fost director al Școlii Gimnaziale nr. 28 „Dan Barbilian”), limba franceză - 7, limba turcă maternă - 1, istorie – 4 (un respins, prof. Florica Butuc, fost director al Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”), științe socio-umane - 2, religie – 5 (doi respinși), geografie – 5 (trei respinși), matematică – 10 (un respins), informatică – 5 (un respins), fizică - 6, chimie – 3 (un respins, prof. Mihaela Cosor, fost director interimar Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”), biologie - 3, arte - 7, educație fizică și sport – 5 (doi respinși, între care și prof. Gelu Dimaca, fost director al Școlii Gimnaziale nr. 39 „Nicolae Tonitza”), învățământ special - 5, discipline tehnologice – 11 (un respins), maistru – 3 (un respins), consiliere psihopedagogică - 2 (un respins).

De asemenea, vor fi acordate și 24 de gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar: secretari – 7 (12 respinși), bibliotecar - 1, informatician – 5 (trei respinși), administrator financiar – 6 (nouă respinși), laborant - 1, administrator patrimoniu – 4 (doi respinși).

Reamintim faptul că gradația de merit se acordă prin concurs pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar și se atribuie pe o perioadă de 5 ani, potrivit Legii Educației.

La concursul pentru acordarea gradației de merit au putut participa profesorii cu vechime de cel puțin 5 ani, evaluați cu calificativul „Foarte bine” în fiecare an școlar din 2015 până în 2020, fără sancțiuni disciplinare și care au performanțe în activitatea didactică.

De asemenea, la concurs a putut lua parte și personalul didactic auxiliar cu vechime de cel puțin 5 ani, cu performanțe în activitate și calificativul „Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată, fără sancțiuni disciplinare sau penale.

Mai urmează ca până pe 2 iulie să fie înaintată la Ministerul Educației lista cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat. Până pe 9 august va fi emis ordinul ministrului educației pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit.

Pagina a fost generata in 0.2214 secunde