Inspectoratele școlare județene au termen să arondeze creșele, până la sfârșitul lunii

496
Inspectoratele școlare județene au termen să arondeze creșele, până la sfârșitul lunii - isj7-1631340554.jpg

Articole de la același autor

În ședința de Guvern de ieri au fost incluse pe agendă cinci proiecte de acte normative de importanță deosebită pentru sistemul național de învățământ: trei proiecte de ordonanță de urgență și două proiecte de hotărâre de guvern, după cum informează Biroul de presă al ministerului Educației.

 

I) Ordonanța de Urgență prin care se instituie măsuri aplicabile în anul universitar/școlar 2021 - 2022

 

- vor putea fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare, nedidactice și de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar, a posturilor de conducere, de îndrumare și de control din cadrul inspectoratelor școlare, precum şi a posturilor şi funcţiilor vacante din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, institutelor de cercetare, Agenției Române de Asigurare a Calității (ARACIS), Academiei Române, academiilor de ramură și a funcțiilor din cadrul Direcției Generale pentru implementarea proiectului „România Educată” din cadrul Ministerului Educației.

 

- în situația limitării sau suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților, activitățile didactice specifice, examenele de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar, se vor putea realiza și online in anul universitar 2021 - 2022, pentru toate formele de organizare.

 

- se prelungesc mandatele actualilor membri ai Consiliului ARACIS până cel târziu la 31 decembrie 2021, astfel încât să nu fie periclitată finalizarea procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat din toate școlile doctorale.

 

II) Ordonanța de Urgență prin care, începând cu anul școlar 2021 - 2022, creșele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, prin decizie a inspectoratelor școlare, unităților de învățământ preșcolar. Inspectoratele școlare finalizează procedura de arondare a creșelor la unitățile de învățământ preșcolar, până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerului Educației.

 

Finanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației. În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat rămân instituții publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației, conform costului standard/antepreșcolar. Autoritățile administrației publice locale pot contribui la suplimentarea finanțării acestora. Și in acest caz, inspectoratele școlare asigură coordonarea metodologică a respectivelor creșe.

 

Au fost prezentate în primă lectură:

 

III) Ordonanța de Urgență privind aprobarea și implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul Pandemiei de COVID-19, DIN GRIJĂ PENTRU COPII. Prin intermediul acestui proiect de act normativ este asigurat cadrul legal optim de sprijin pentru copii în vederea protejării integrității psiho-emoționale a acestora.

 

IV) Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului de Implementare a Proiectului „România Educată”. Proiectul a parcurs procedura de avizare interministerială. Toate ministerele care fac parte din  Comitetul interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului „România Educată” au avizat proiectul: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului.

 

Pentru a fi respectată întreaga procedură, Hotărârea de Guvern va fi adoptată în forma finală după avizul CES, în ședința de guvern de săptămâna viitoare. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în hotărâre, Comitetul Interministerial va stabili setul de acțiuni, indicatorii de rezultat, termenele de realizare și responsabilitățile pentru obiectivele specifice pe niveluri/zone de intervenție, precum și pentru obiectivele strategice transversale corespondente domeniilor de intervenție identificate în Raportul Proiectului „România Educată”.

 

Setul de măsuri din HG va putea fi completat cu orice propuneri vor rezulta din dezbaterile organizate cu experți în educație si reprezentanți ai societății civile.

 

Se stabilesc termene clare de implementare:

 

- Până la data de 10 decembrie 2021, Ministerul Educației va realiza consultări cu toți factorii implicați în vederea elaborării proiectului pachetului legislativ care să asigure implementarea Proiectului „România Educată”. În acest scop, prin decizia Premierului, se va constitui un grup de experți care vor avea calitatea de invitați permanenți la lucrările Comitetului interministerial. Ministerul Educației va prezenta rapoarte săptămânale de progres Comitetului Interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului „România Educată”.

 

- Până la data de 31 decembrie 2021, după validarea conținutului proiectului pachetului legislativ, acesta va fi propus spre adoptare Guvernului.

 

- Până la data de 31 mai 2022, Ministerul Educației va derula consultări cu toți factorii implicați în vederea elaborării cadrului normativ secundar care să asigure punerea în aplicare a pachetului legislativ.

 

V) Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 - 2022. Potrivit acestui proiect, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2021 - 2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, va crește semnificativ. Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

 

Ministerul Educației susține excelența școlară în învățământul preuniversitar, fiind acordat un sprijin financiar diferențiat elevilor care obțin performanțe deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare naţionale și internaționale, respectiv elevilor care obțin rezultate deosebite la învăţătură și elevilor aflați în situații vulnerabile. Măsura va avea o contribuție importantă la reducerea abandonului școlar, dar și la creșterea calității pregătirii elevilor.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.0955 secunde