€ 4.7204
£ 5.2539
$ 4.2231

Mai multe ştiri online:

Înființarea Școlii primare de băieți nr. 3 Constanța

Ştire online publicată Marţi, 07 August 2018. Autor: Ion TIȚA-CĂLIN
Anul 1908 din istoria învățământului constănțean este important și datorită înființării Școlii primare de băieți nr. 3. În acest sens, la data de 31 martie, Direcția Administrației Județene și Comunale din cadrul Ministerului de Interne avea să aducă la cunoștință și să solicite primarului Constanței, Christea Georgescu, următoarele: 
„Domnule Primar, prin adresa nr. 16588, Domnul Ministru al Instrucțiunei și Cultelor ne face cunoscut că a luat dispozițiunea înființărei în comună a unei școli primare de băieți, cu un singur institutor, în interesul răspândirei instrucțiunei în limba română în acel oraș.


Pentru acest scop, Domnul Ministru solicită intervenirea noastră pe lângă acea primărie ca să prevadă în budgetul comunei pe exercițiul viitor 1908/1909 sumele necesare pentru acea școală, (local, mobilier, servitor, combustibil etc.,) cu începere de la I septembrie a.c., data când ea urmează a fi înființată. Comunicându-vă cele ce preced, vă rog, Domnule Primar, ca în marginele disponibilităților budgetare să binevoiți a da avizul la satisfacerea cererei acelui Onor Departament. Primiți, domnule Primar, încredințarea considerațiunei mele.
Domnului Primar de Constanța”


★ ★ ★


Prin rezoluție, Christea Georgescu avea să dispună: „Se va avea în vedere pentru a se procura la timp cele necesare școalei ce se înființează cu începere de la 1 sept. 1908”. 


Din dorința de a impulsiona demersurile autorităților locale privind procurarea mobilierului necesar și închirierea unui imobil pentru buna funcționare a noii școli primare de băieți ce urma a se deschide la Constanța, revizorul școlar Paul Pașa, cu adresa nr. 2779 din 3 iulie 1908, avea să înainteze noului primar al Constanței, Virgil P. Andronescu, următoarea solicitare:
„Domnule Primar, Onor Minister al Instrucțiunei Publice prin ordinul No. 44071/2 Iulie a.c., ne face cunoscut că pe ziua de 1 Octombrie 1908, a înființat o școală primară urbană cu un singur post No. 3 de băieți în orașul Constanța. Așa fiind, binevoiți vă rog, a lua măsurile cuvenite pentru închirierea unui local în partea de sus a orașului, care să cuprindă sala de clasă pentru școlari, locuința pentru director și curte pentru elevi. De asemenea vor trebui 40 pupitre pentru 80 elevi, o tablă neagră de scris, catedră, scaune etc. Înainte de încheerea contractului pentru închirierea localului, veți binevoi a ne încunoștiința ca împreună cu Dl. Medic al orașului să se facă constatarea dacă îndeplinește condițiunile igienice și didactice.
Primiți vă rog, Domnule Primar, asigurarea deosebitei mele considerațiuni.


Revizor Școlar Paul Pașa, Domniei Sale, Domnului Primar al comunei Constanța”.


★ ★ ★


Conform solicitării, prin rezoluție, primarul Constanței, Virgil P. Andronescu, avea să dispună: „D-nu șef al serv. Tehnic va dispune întocmirea unui deviz pentru 40 pupitre a 2 locuri cu capac, și tablă, catedră, scaune de cancelarie, (cuiere?), filtru, putină cu apă, ștergătoare de picioare etc.”.


Școala primară de băieți nr. 3 Constanța avea să își înceapă activitatea la data de 1 noiembrie 1908, având înscriși 55 elevi, în imobilul închiriat de la căpitanul Dumitru Cazacincu, din strada Grivița nr. 16, sub conducerea institutorului G. Tănăsescu, transferat de la Școala primară de băieți nr. 1 Constanța.


(Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, fond Primăria Constanța, dosar 10/1908, f. 1-2; 6; 10; 16) 


Distribuie :

Articole de la acelaşi autor

Top ştiri din ultimele 7 zile

ziare & stiri Revista presei
Pagina a fost generata in 0.792 secunde