Încep înscrierile la grădiniță

Duminică, 26 Aprilie 2015, 15:08
93
Procedurile de reînscriere în învățământul preșcolar (pentru copiii deja înmatriculați) încep luni, 27 aprilie, iar cele de înscriere (pentru copiii nou veniți) în 11 mai.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice a solicitat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București să asigure toate măsurile necesare finalizării până la data de 1 august 2015 a procesului de înscriere și reînscriere în învățământul preșcolar.

Astfel, în vederea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, se derulează, succesiv, următoarele etape: reînscrierea copiilor care frecventează unitatea de învățământ preșcolar în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2015-2016, respectiv înscrierea copiilor nou veniți. Reînscrierile vor începe luni, 27 aprilie, iar înscrierile se vor derula în intervalul 11 mai - 1 august 2015 Înscrierile pot continua și după această dată, dacă mai există locuri disponibile.

Perioadele de înscriere și reînscriere la nivelul fiecărei grădinițe și orarul aferent vor fi stabilite de conducerea respectivelor unități de învățământ. Ambele categorii de informații vor fi afișate la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru a fi cât mai accesibile părinților și publicului interesat. În măsura în care este posibil, informațiile vor fi publicate și pe site-urile grădinițelor (dacă există) și, eventual, pe site-ul inspectoratului școlar județean.

După finalizarea etapei de reînscriere, ocuparea locurilor libere se va face astfel: în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 2-3 ani); în limita locurilor rămase și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale de departajare, pe care grădinițele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri (ex: apropierea de domiciliul copilului, existența a unui frate/a unei surori al/a copilului, înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea, părinte/tutore unic întreținător de familie, existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului).

Criteriile generale vor fi aprobate de Consiliul de administrație al unității de învățământ și se aplică în baza unor documente doveditoare, prezentate de părinții/reprezentanții legali ai copilului.

Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor afișa, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații: capacitatea instituției (număr de copii pentru care a fost proiectată), numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare), criteriile generale stabilite de Consiliul de administrație pentru înscrierea copiilor, numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Pentru soluționarea diferitelor situații legate de reînscriere/înscriere în unitățile de învățământ preșcolar, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București vor consilia și sprijini părinții, ținând cont, cu precădere, de interesul educațional al copilului.

Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.2588 secunde