Definitivat 2021. Emoții mari pentru 315 candidați care vor să depășească stadiul de debutant

1353
Cu titlul de profesor nu ieși de pe băncile facultății, ci îl dobândești în urma susținerii examenului de definitivat, la care te poți înscrie dacă ai cel puțin un an vechime în învățământ. Obligatorie pentru obținerea gradelor didactice, procedura de acordare a definitivării și a titlului de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar reprezintă recunoașterea competențelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice.

Astăzi, 315 candidați (dintr-un total de 340 înscriși la începutul anului școlar) vor susține, la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea” din Constanța, proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, care se va desfășura la 36 de discipline.

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (133), învățământ primar în limba română (40), educație fizică și sport (33). Acești 315 candidați au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an; calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”; media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare. Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

Reamintim că anul trecut, la nivelul județului Constanța, din totalul de 199 de candidați cu note la proba scrisă, 136 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8, media minimă de promovare a acestui examen. Înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor fuseseră declarați promovați 128 de candidați. După soluționarea contestațiilor, numărul candidaților care au obținut definitivarea în județul Constanța este de 136, procentul de promovare înregistrat fiind 74.32 %.

Patru ore de emoții cu masca pe față

Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.434/2020 și a Procedurii operaționale nr. 30.470/01.07.2021, în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil. În acest sens, vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, referitoare la normele de prevenire și combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru. Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.


Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 28 iulie.Pagina a fost generata in 0.4844 secunde