Cum va fi încheiată situația școlară a elevilor pe semestrul al doilea

Duminică, 17 Mai 2020
568
Elevii care nu dau examene naționale nu mai revin la cursuri anul acesta. Situația școlară va fi încheiată pe baza notelor pe care le au deja, dar și pe baza mediilor din semestrul întâi.

Ordinul ministrului Educației prin care este reglementată modalitatea de încheiere a situației școlare pe semestrul al II-lea a fost publicat, la finele săptămânii trecute. În document este prevăzută modalitatea de încheiere a situației școlare "în situații obiective, cum ar fi calamități naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații speciale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioadă de timp care nu permite încheierea situației școlare pe semestrul al II-lea".

Astfel, elevii nu vor mai susține tezele pe semestrul al II-lea, iar mediile vor fi încheiate cu minimum două note sau calificative. Pentru învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal, sunt prevăzute mai multe situații pentru încheierea mediilor. Dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea online, situația școlară semestrială se poate încheia cu aceste două note. Însă, dacă elevul are cel puțin două note pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea online, situația școlară se poate încheia cu mai mult de două note.

Totuși, în situația în care un elev are doar o notă pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, a doua notă va fi considerată nota care reprezintă media elevului din primul semestru. Dacă elevul are doar o notă pe semestrul al II-lea și se poate valorifica activitatea desfășurată online, situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note. De asemenea, în cazul în care un elev nu are nicio notă pe semestrul al II-lea și nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, media semestrului întâi devine media anuală. Însă, dacă elevul nu are nicio notă pe semestrul al II-lea și a participat la lecții online, putându-se valorifica activitatea desfășurată online, situația școlară semestrială se poate încheia cu cel puțin două note. Aceste reguli se aplică și în cazul calificativelor date la învățământul primar.

O lucrare scrisă sau proiect pentru cei cu medii sub 5

Tot în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional și postliceal, dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și nu se poate valorifica activitatea desfășurată online, atunci cadrul didactic decide, împreună cu elevul sau părintele acestuia, data la care copilul poate susține o lucrare scrisă sau un proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine media anuală.

Dacă media primului semestru este mai mică decât 5 și se poate valorifica activitatea desfășurată online, media semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puțin două note.

"Valorificarea activității online prin calificativ sau notă se face cu acordul elevului sau cu acordul părintelui ori susținătorului legal. Pentru elevii din învățământul profesional și tehnic, încheierea situației școlare la modulele studiate doar în semestrul al II-lea, pentru care nu poate fi valorificată activitatea online, se desfășoară astfel: cadrul didactic decide împreună cu elevul sau părintele data la care acesta poate susține o lucrare scrisă/un proiect prin care să fie notat, iar această notă devine media anuală", explică ministrul Educației.

În ordin se mai prevede că elevii de clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care solicită transferul. În situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative, elevii din clasa a IX-a a învățământului liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiției de medie. Pagina a fost generata in 0.3437 secunde