€ 4.7204
£ 5.2539
$ 4.2231

Mai multe ştiri online:

Școala Normală de Institutori și Învățători din Constanța (1893-1896)

Ştire online publicată Joi, 09 August 2018. Autor: Cuget Liber Online.
Problema înființării unei școli normale în Constanța a reprezentat, în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, o problemă importantă, luată în discuție atât la nivelul ministerelor cu atribuții în această direcție, cât și în cadrul Consiliului Comunal Constanța. Mărturie în acest sens ne stau o serie de documente care prin conținutul lor argumentează cele afirmate de noi. Prin urmare, la data de 24 septembrie 1893, conducătorul din acea vreme al Ministerului de Interne, Take Ionescu, sensibilizat de profesorul Ion Bănescu de necesitatea înființării unei școli normale la Constanța, îi trimitea primarului M. Koiciu, următoarea telegramă: 


„Rog spuneți dacă în cazul în care ministerul ar putea chiar de acum să înființeze în Constanța Școala normală de învățători, primiți să ne dați cu chirie noul local zidit pentru școalele primare; vom da ca chirie ceea ce plătiți azi pentru localurile unde sânt școalele, orașul ar câștiga”. Propunerea avea să fie supusă dezbaterii la punctul nr. 2 al ordinii de zi, în ședința Consiliului Comunal din 27 septembrie 1893. În cadrul dezbaterilor, primarul M. Koiciu avea să afirme, între altele „În definitiv, că deși șcóla normală ar aduce folóse orașului însă închirierea localului în cestiune pentru această șcólă nu s-ar putea face fără prejudiciul ce s-ar aduce șcólelor primare, care sunt de o importanță capitală pentru orășeni și care sunt instalate în condițiuni puțin satisfăcătóre. Cu tóte acestea, dacă Guvernul crede absolut necesar de a se înființa în anul acesta chiar o șcólă normală în Constanța, D-sa ar fi de părere de a se vinde localul statului cu prețul ce costă Comunei, iar în schimbul locului să dea statul un alt loc din terenurile ce deține Direcția Căilor Ferate, din care unul să ocupă cu plantații, iar celălalt în dosul Gării din oraș, închiriat pentru depozite de cherestele, cărbuni, etc., terenuri pe cari Comuna, de altminterea, pretinde drepturi de proprietate în virtutea actului de concesiune a liniei Cernavoda-Constanța și pe care loc Comuna va construi un alt local pentru școlile primare“.


La rândul său, consilierul comunal Belcik avea să își exprime punctul de vedere în această problemă. Referitor la ultima propunere a lui M. Koiciu, acesta era întru-totul de accord, însă „în ce privesce părerea D-lui Primar că șcóla normală de învățători n-ar aduce folóse orașului, D-l Belcik nu se unește, căci utilitatea unei școli nu se póte aprecia în bani. O șcólă nu póte să aducă decât fólóse orașului, fiindcă reduce numărul celor fără sciință de carte. Cu tóte că gratuitatea învățământului datează aprópe de 30 ani, totuși numerul acelor cu sciință de carte este abia de 10 la sută. De aceia ar trebui ca și comunele să contribuie serios pentru școli, și este deja timp ca sarcina gratuității învățământului să se împartă deopotrivă între comune, stat și județe. Pentru aceste considerațiuni D-l Belcik nu este contra înființării unei școli normale în Constanța, destinată a crea învățători de sate cari vor lumina populațiunea rurală, și cu cât sătenii vor fi mai luminați cu atât progresul țărei va fi mai repede”. La finalul dezbaterilor Consiliul „decide în unanimitate că nu póte ceda statului localul în condițiile propuse“. 


În ciuda acestei hotărâri, Școala Normală de Învățători și Institutori din Constanța avea să-și deschidă porțile în toamna anului 1893, având ca director pe Ion Bănescu, cel căruia i-a aparținut inițiativa de a se înființa această instituție de învățământ la Constanța. Din păcate, din lipsa unui local propriu dar și din rațiuni financiare, începând cu data de 1 septembrie 1896 ea va fi desființată, cei 95 de elevi urmând a fi transferați la Școala Normală de Învățători „Carol I” din Câmpulung Muscel, iar corpul profesoral la Gimnaziul din Constanța, înființat în locul acesteia, începând cu anul ș colar 1896/1897.


(Virgil COMAN - Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, fond Primăria Constanța, dosar 20/1893, f. 22; dosar 38/1893, f. 120-122; dosar 11/1896 f. 49; dosar 29/1896 f. 2)


Distribuie :

Top ştiri din ultimele 7 zile

ziare & stiri Revista presei
Pagina a fost generata in 0.7165 secunde