€ 4.7576
£ 5.4657
$ 4.1938

Mai multe ştiri online:

Școala industrială de adulți din Constanța anului 1898

Ştire online publicată Vineri, 10 August 2018. Autor: Cuget Liber Online.
Din dorința de a pune bazele unei școli industriale de adulți, la sfârșitul anului 1898, un grup de meseriași și ingineri din Constanța inițiază demersurile în acest sens, înaintând primarului Constanței, E.C. Schina, următoarea petiție:
“Domnule Primar!
Subsemnații de profesie meseriași români dorim a constitui o șcólă de adulți pentru desemnul geometral și industrial, pentru cultura meseriașilor români din acestu orașu. Și, cu concursul a mai multor domni Ingineri, de la serviciul C.F.R, în numele cărora venim respectos, a vă face un călduros apelu, ca în numele umanității și culturei ce voim a ne da nouă înșine, oferindu-ne concursul d-vóstră, care credem că prin ajutorul și încurajarea ce ați dat-o în diferite ocaziuni, veți binevoi ca prin rugămintea ce v-o facem, de a putea ca prin intervenirea d-vóastră, să putem primi o sală sau un local din proprietățile ce posedă comuna, pentru a putea deocamdată să ne putem institui și luându-ne avântul cătră scopul doritu.
Vă rugăm domnule primar ca orișicare din noi români care dorim fericirea patriei nóstre și în urma scopului ce urmărim nu va lipsi protecțiunea domniei Vóstre! 
Primiți vă rugăm domnule primar respectele și stima ce v-o păstrăm!


Cu supus respect
Comitetului
(ss) indescifrabil
Domniei Sale
Domnului Primar al orașului Constanța”.


Conform rezoluției primarului, această solicitare avea să fie luată în discuție la ședința Consiliului Comunal din 8 decembrie 1898. Prin urmare, la punctul 4 al ordinii de zi s-a dezbătut și această chestiune. În intervenția sa, primarul Constanței considera că solicitarea este întemeiată și trebuie să i se dea tot sprijinul. Singura soluție în opinia sa era aceea de a transforma pivnița și depozitul de lemne și cărbuni din subsolul Palatului Comunal într-o sală spațioasă pentru „școala de adulți”. 


Odată votată, această propunere avea să fie înaintată Ministerului de Interne, în data de 10 decembrie 1898. Argumentând necesitatea înființării unei astfel de școli, primarul E.C.Schina solicita acordarea unui credit suplimentar de 500 lei necesar amenajării subsolului Palatului Comunal.


Nu peste multă vreme, cu Adresa nr. 24196, datată 15 decembrie 1898, conducerea Ministerului de Interne avea să precizeze:
„Domnule Primar,


Spre răspuns la raportul D-vs No 7365 am onóre a vă aduce la la cunoscință că Ministerul, pe baza votului Consiliului comunal, aprobă creditul suplimentar de 500 lei – b la art. 99 al bugetului ordinar, pe exercițiul 1898/99, care se va acoperi din fondul respectiv alocat la art. 120 al aceluiași buget spre a servi la plata de reparațiuni la localurile comunale.
Primiți, vă rog, D-le Primar, asigurarea considerațiunei mele.


p. Ministru
(ss) indescifrabil“
Director,
(ss) indescifrabil 
(Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, fond Primăria Constanța, dosar 17/1898, f. 171-172; dosar 18/1898, f. 14; 31; 33.) 


Distribuie :

Top ştiri din ultimele 7 zile

ziare & stiri Revista presei
Inchide
Pagina a fost generata in 0.5321 secunde