Cine îi mai educă pe elevi? Criză de profesori, la Constanța

Marţi, 20 Februarie 2018
8357
Din ce în ce mai puțini tineri aleg să intre în sistemul de învățământ și din ce în ce mai mulți profesori renunță la catedră, din cauza salariilor mici. Ani la rând, Ministerul Educației nu a găsit soluții pentru a asigura continuitate la catedră și cadre didactice bine pregătite, iar acum face un nou experiment: a modificat procedurile de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2018 - 2019.

"În metodologia aprobată de minister, există mai multe noutăți. Prima se referă la pretransferuri, cu inversarea ordinii acestora. Practic, transferul cadrelor didactice s-a mutat după concurs. Abia după ce se va încheia concursul, vor ști dacă mai au ce posturi ocupa. A doua modificare din metodologie introduce pretransferul prin concurs. Ne așteptăm ca această prevedere să impulsioneze prezența la concurs a titularilor tineri", explică inspectorul școlar general adjunct, prof. Alina Codreanu.

Astfel, soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ și a celor de prelungire a duratei contractului individual de muncă pentru cadrele didactice cu definitivat care au obținut nota minim 7 la concursul național pentru ocuparea posturilor în sesiunile 2017 sau 2016 va avea loc după repartizarea candidaților care obțin minim 7 la concursul național pentru ocuparea posturilor din 2018. Până acum, aceste etape se derulau înaintea concursului.

Continuitate de cel puțin doi ani pe post

În ce privește pretransferurile, 27 aprilie este termenul limită pentru obținerea acordurilor de principiu pentru continuitate pe post din partea unităților de învățământ, iar pe 27 iulie va fi ședința publică de repartizare. În situația în care postul a fost ocupat prin concurs, acordul de principiu pentru pretransfer se anulează.

"O a treia modificare vizează introducerea obligativității de a susține o inspecție la clasă pentru cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate sau pretransferul consimțit între unități de învățământ. Nota minimă pentru inspecția specială sau proba practică este 7", mai adaugă inspectorul școlar general adjunct.

De asemenea, cadrele didactice care mai au cel puțin o jumătate de normă în unitatea în care sunt titulare completează norma didactică, la cerere, în altă unitate de învățământ.

"În mediul urban, acum este impusă cerința ca postul să aibă viabilitate de cel puțin doi ani. Asta înseamnă stabilitate pe post și nu ne mai plimbăm în fiecare an în altă școală", completează prof. Alina Codreanu.

Două ședințe publice pentru titulari

O noutate este și faptul că profesorii titulari care vor obține, la vară, minimum nota 7 la concursul pentru ocuparea posturilor pot ocupa prin transfer catedre vacante, indiferent de viabilitatea acestora, păstrând statutul de titular. Acestea participă la două ședințe publice de repartizare, pe 25 iulie, pe posturile titularizabile, și pe 26 iulie, pe posturile netitularizabile.

În situația în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obținut cel puțin media 7 la mai multe concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau 2017, repartizarea pe post didactic sau catedră se realizează în baza celei mai mari medii de repartizare obținute de cadrul didactic în această perioadă, în specializarea postului didactic/catedrei ocupate. Până acum se lua în considerare ultima medie peste 7.

Pensionarii, angajați doar dacă rămân posturi neocupate

Modificări sunt și la plata cu ora pentru titulari sau suplinitori în altă unitate, profesori asociați și pensionari.

Personalul didactic de predare titular și cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învățământ, specialiștii consacrați în domeniul de specialitate al curriculei școlare, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate și personalul didactic pensionat care solicită încadrarea în regim de plata cu ora sau cumul susțin interviu în fața unei comisii constituite la nivelul unității de învățământ. Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5.

"Aceștia vor fi repartizați ultimii, în ședință publică, pe posturile rămase neocupate. De asemenea, candidații care nu au participat la concursul național de ocupare a posturilor didactice sau catedrelor ori care nu au obținut cel puțin nota 5 la inspecția specială la clasă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice sau catedrelor, sesiunea 2018, pot participa la concursul organizat de inspectorul școlar la nivel județean și au obligația ca, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor, să susțină inspecția specială la clasă organizată de o comisie constituită la nivelul unității de învățământ sau unui grup de unități de învățământ. Până acum, acești candidați nu aveau dreptul de a participa la concurs", precizează inspectorul școlar general adjunct.

Pagina a fost generata in 0.3043 secunde