Ce nereguli s-au găsit la cazarea studenților în Universitatea "Ovidius"

Miercuri, 16 Iulie 2014
735
Săptămâna trecută, rectorul Universității "Ovidius" din Constanța, prof. univ. dr. Sorin Rugină, a dispus desfășurarea unui control ce a vizat în principal aspectele legate de cazarea studenților.

Verificarea a condus la constatarea că la sfârșitul anului 2013 se înregistrau numeroase restanțe la plata taxei de cazare, contracte de cazare încheiate/reziliate în mod eronat, ceea ce crea un prejudiciu însemnat pentru Universitatea "Ovidius". Măsurile luate de conducerea Direcției General Administrative, care a operat schimbări în structura de personal a administrației celor patru cămine și a casei de oaspeți a universității au condus la recuperarea până în prezent a circa 615.000 lei, reprezentând regie de cămin neîncasată.

La data de 11 iulie, se înregistra un grad de încasare a taxei de cazare de peste 90% pentru anul universitar 2013 - 2014, respectiv de peste 95% pentru anul universitar 2012 - 2013. Comisia a recomandat câteva măsuri suplimentare în vederea îmbunătățirii în continuare a colectării acestei taxe, dar a reliefat și faptul că un rol foarte important în recuperarea debitelor l-au avut și reprezentanții organizațiilor studențești, care au susținut o comunicare continuă cu studenții.

Prorectorul responsabil cu relația cu studenții, absolvenții și cu formarea continuă, prof. univ. dr. Eduard Circo, va urmări punerea în practică a recomandărilor comisiei, urmând să coordoneze modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a căminelor și cantinei din cadrul universității, dar și implementarea unui sistem de evidență complet informatizat și a unui sistem de acces în cămine pe baza unei cartele electronice. "Am convingerea că schimbările preconizate vor conduce nu numai la o mai bună colectare a taxelor, dar și la creșterea transparenței în acordarea spațiilor de cazare, la micșorarea birocrației și la mai buna gospodărire a căminelor. Intenția este de a crește gradul de confort al celor ce beneficiază de serviciile de cazare oferite de universitate", a conchis prorectorul Circo.

Un al doilea obiectiv al controlului dispus de rector a fost verificarea de fond a aspectelor legate de cazarea altor categorii de persoane în spațiile universității, în conformitate cu condițiile stipulate în protocoale de colaborare încheiate cu universități și diverse alte organizații din țară și străinătate.

Din comisia de audit, condusă de prof. univ. dr. Elena Condrea, au făcut parte membri ai conducerii universității, cadre didactice cu experiență în problematica analizată, dar și din personal administrativ cu pregătire și atribuții de auditor.

Pagina a fost generata in 0.3028 secunde