Construcții ce nu pot fi intabulate

Marţi, 28 Mai 2013, 15:07
443
"Este corect ca o căsuță termi-nată să nu poată fi intabulată pe motiv că nu s-a făcut recepția după ce s-au terminat toate lucrările? Nu e vorba aici de rea voință, am fost plecat din țară înainte să se termine casa, n-a avut cine să se ocupe de recepție și am zis că rezolv eu la întoarcere. Am plătit atâția bani pe autorizații și acum casa mea e în aer. Ce am de făcut să rezolv mai repede, că mi se termină concediul și iar plec din țară. Cu mulțumiri, Alexandru O.".

v v v

Nu doar ceea ce se construiește fără autorizație de construire, ci și cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și construcțiile care nu au efectuată re-cepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate și, pe cale de consecință, nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situație se aplică în continuare sancțiunile prevăzute de lege. Astfel, construcțiile realizate înainte de întâi august 2001, se intabu-lează, în lipsa autorizației de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale în a cărei rază se află situată construcția, precum și a documentației cadastrale. În cazul în care construcțiile nu sunt înregistrate la autoritatea administrației publice locale competente, acestea se înregistrează dacă se achită impozitul aferent pe ultimii cinci ani anteriori depunerii declarației fiscale, inclusiv pentru anul în curs.


Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.2792 secunde