Anunț important de la Casa de Pensii. "Se suspendă popririle"

Luni, 06 Aprilie 2020, 21:16
317
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a anunțat că, începând cu luna aprilie și până la expirarea termenului de 60 de zile de la data încetării stării de urgență, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire asupra drepturilor achitate de casele teritoriale de pensii. Reprezentanții CNPP au precizat că sunt avute în vedere popririle dispuse în baza titlurilor executorii emise/realizate de către: organul fiscal central, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetului general consolidat; organele fiscale locale, în vederea executării silite a creanțelor datorate bugetelor locale; casele teritoriale de pensii, în vederea recuperării creanțelor bugetare reprezentând debite provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale pentru care s-a luat măsura recuperării prin reținere/compensare.Referitor la prestațiile aferente lunii aprilie, acestea erau deja comunicate la plată, însă trebuie precizat că sumele reținute în luna aprilie vor fi restituite odată cu plata drepturilor aferente lunii mai. De precizat că pentru aplicarea acestei măsuri nu este nevoie de cerere din partea beneficiarilor.


De asemenea, pe perioada situației de urgență, nu se suspendă popririle înființate în vederea recuperării debitelor din prestații constituite ca urmare a unei infracțiuni, precum și cele reprezentând rente, ori sume datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocații pentru copii, în condițiile Codului de Procedură Civilă.


Pagina a fost generata in 0.2563 secunde